Baza wiedzy: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Ustawienia i Twoje konto

Aktualności

Logowanie do Bazy Wiedzy UAM:
login: identyfikator użytkownika, np. dla konta xxyyzz@amu.edu.pl identyfikatorem użytkownika jest: xxyyzz
hasło: identyczne z hasłem dostępu do poczty pracowniczej
UWAGA: do zalogowania nie używać numeru PESEL

Trwają prace nad wdrożeniem nowej struktury organizacyjnej UAM.

W związku z koniecznością przeprowadzania prac konserwacyjnych Baza Wiedzy UAM będzie niedostępna codziennie w godzinach od 2:00 do 6:00 rano.


O Bazie Wiedzy UAM

Baza Wiedzy UAM jako rozwiązanie Current Research Information System (CRIS) funkcjonuje w ramach oprogramowania Omega-Psir. Została wdrożona Zarządzeniem Rektora nr 8/2020/2021 w celu usprawnienia procesu zarządzania wiedzą na Uczelni, czyli ewidencjonowania, archiwizowania i upowszechniania efektów działalności naukowo-badawczej oraz dokumentowania osiągnięć zawodowych pracowników i doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Jednostką odpowiedzialną za administrowanie i funkcjonowanie Bazy Wiedzy UAM jest Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu oraz Zespół ds. zarządzania Bazą Wiedzy UAM, który współpracuje z Redaktorami Wydziałowymi.

Przydatne informacje

Dyscypliny

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony