Knowledge base: Adam Mickiewicz University

Settings and your account

Back

Tropami Bractwa Wielkiego Dzwonu. Szkice o literaturze przełomu XIX i XX wieku

Authors:

  • Radosław Okulicz-Kozaryn,
  • Małgorzata Okulicz-Kozaryn

Abstract

The book is a collection of historical and literary interpretations dedicated to artists from the various generations active at that time. The central place is occupied by essays about Zenon Przesmycki’s Mystery (Miriam) as a poetic symbolist manifesto, and The Dreams of Maria Dunin by Karol Irzykowski, a hitherto unrecognised polemic with Miriam. ‘The Great Bell Brotherhood’ was the ironic term Irzykowski used to refer to those contemporaries of his who sought or created deep meanings of the world, the Young Poland artists. However, despite his rather harsh criticism, he himself aspired to membership of this Brotherhood, and to play a prominent role in the Young Poland movement. The other essays here are devoted to poets who can be included in the Brotherhood: Kazimierz Tetmajer, Tadeusz Miciński, Wacław Lieder and Leopold Staff. Less obvious names also appear in this context, such as Jan Lemański, Adolf Dygasiński or that uncompromising opponent of modernism, Antoni Sygietyński. All were connected by their passion for palimpsests – a tendency to cumulate meanings, camouflage and blur the literary tropes around which the artistic imagination at the turn of the century revolved.

Record ID
UAM05f4ac9835a14d72950d838833eb7df1
Book type
Monograph
Author
Publisher (from the publisher list)
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (Wydawnictwo Naukowe UAM) [Adam Mickiewicz University (UAM)]
Pages
126
ISBN
978-83-232-3608-5
Issue year
2020
Keywords in Polish
Bractwo Wielkiego Dzwonu; literatura przełomu XIX i XX wieku
Abstract in Polish
Zbiór interpretacji historycznoliterackich poświęconych twórcom z różnych, czynnych wówczas pokoleń. Centralne miejsce zajmują w nim szkice dotyczące Tajni Zenona Przesmyckiego (Miriama) jako poetyckiego manifestu symbolistycznego i Snów Marii Dunin Karola Irzykowskiego – nierozpoznanej dotąd polemiki z Miriamem. Bractwo Wielkiego Dzwonu to ironiczne określenie, jakim Irzykowski nazwał współczesnych sobie poszukiwaczy lub kreatorów głębokich sensów świata, młodopolskich artystów słowa. Sam jednak, pomimo dość ostrej krytyki, aspirował do członkostwa w tym Bractwie, do odegrania wydatnej roli w ruchu Młodej Polski. Pozostali bohaterowie rozważań to poeci, których można zaliczyć do Bractwa: Kazimierz Tetmajer, Tadeusz Miciński, Wacław Lieder, Leopold Staff. Pojawiają się też obok nich nazwiska mniej oczywiste, jak Jan Lemański, Adolf Dygasiński czy nieprzejednany przeciwnik modernizmu – Antoni Sygietyński. Wszystkich ich połączył pociąg do palimpsestów, skłonność do piętrzenia znaczeń, kamuflowania i zacierania tropów literackich, wokół których koncentrowała się wyobraźnia artystyczna przełomu wieków.
URL
https://press.amu.edu.pl/pl/tropami-bractwa-wielkiego-dzwonu-szkice-o-literaturze-przelomu-xix-i-xx-wieku.html Opening in a new tab
Language
pol (pl) Polish
File
  • File: 1
    BWD.pdf
    of 05-12-2020
    4 MB
Request a WCAG compliant version
Score (nominal)
120
Score correction
Score increased (at least one author declares Humanities, Social sciences or Theological science)
Score source
publisherList
book.scoring
Ministerial score = 120.0, 27-11-2021, MonograhOrBookNotMainLanguagesAuthor

Cite


Uniform Resource Identifier
https://researchportal.amu.edu.pl/info/book/UAM05f4ac9835a14d72950d838833eb7df1/
URN
urn:amu-prod:UAM05f4ac9835a14d72950d838833eb7df1

* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or PerishOpening in a new tab system.


Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page
clipboard