Knowledge base: Adam Mickiewicz University

Settings and your account

Back

Prawo pocztowe. Komentarz

Editors:

  • Tadeusz Skoczny,
  • Mateusz Chołodecki,
  • Anna Piszcz

Abstract

Publikacja zawiera praktyczny komentarz do ustawy z 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe(tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1481 ze zm.). Komentarz zawiera aktualny stan prawny oraz stanowi omówienie przepisów ustawy - Prawo pocztowe wraz z najnowszymi zmianami. Jest to pierwsza tego typu publikacja na rynku wydawniczym mająca na celu wyjaśnienie zagadnień pojawiających się przy stosowaniu tej ustawy w praktyce. Niniejszy komentarz wyczerpująco omawia: - zasady wykonywania działalności pocztowej, - zakres uprawnienia do wykonywania działalności pocztowej, - zakres świadczenia usług pocztowych, - zakres świadczenia usług powszechnych, - zasady dostępu do elementów infrastruktury pocztowej, - zasady ustanawiania operatora wyznaczonego, - obowiązki operatora pocztowego na rzecz obronności państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, - odpowiedzialność operatora pocztowego oraz postępowanie reklamacyjne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi pocztowej, - rachunkowość regulacyjną, kalkulację kosztów i rachunkowość operatora wyznaczonego, - kalkulacje kosztu netto i finansowanie obowiązku świadczenia usług powszechnych, - kontrolę działalności pocztowej przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, - katalog podmiotów podlegających karze pieniężnej. Prawo pocztowe stanowi finalną implementację do polskiego porządku prawnego dyrektywy 2008/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 20.2.2008 r. zmieniającej dyrektywę 97/67/WE. Nowe regulacje prawne obowiązują w Polsce od 1.1.2013 r. Autorzy szczególną uwagę zwracają na zasady funkcjonowania rynku pocztowego tj. jego otwarcie na konkurencję i liberalizację zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym z uwzględnieniem dotychczasowych doświadczeń rynku pocztowego pod rządami nowych przepisów. Komentarz przeznaczony jest dla operatorów pocztowych, odbiorców usług pocztowych, jak również będzie w kręgu zainteresowań organów administracji publicznej, w tym Prezesa UKE, UOKiK, a także GIODO.

Record ID
UAM0aa3580d24aa4633802d141deddca87e
Book type
Monograph
Book categories
Didactic book
Collective author
Mateusz Chołodecki, Mariusz Czyżak, Maciej Etel, Agata Jurkowska-Gomułka, Paulina Korycińs.....
Editor
Tadeusz Skoczny Tadeusz Skoczny,, Undefined Affiliation
Anna Piszcz Anna Piszcz,, Undefined Affiliation
Publisher (from the publisher list)
Wydawnictwo C.H. Beck
Pages
1100
Publication size in sheets
59.00
ISBN
9788381286237
Issue year
2018
Language
pl Polish
Score (nominal)
20
Score source
publisherList
book.scoring
Ministerial score = 20.0, 08-07-2020, MonograhOrBookNotMainLanguagesEditor

Cite


Uniform Resource Identifier
https://researchportal.amu.edu.pl/info/book/UAM0aa3580d24aa4633802d141deddca87e/

* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perishopening in a new tab system.


Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page