Knowledge base: Adam Mickiewicz University

Settings and your account

Back

Nauczyciel – wychowawca (nie)wspierający ucznia – o znaczeniu nauczycielskich kompetencji społecznych

Authors:

  • Magdalena Piorunek

Abstract

The monograph considers a particular role for form teachers that extends beyond strictly didactic activities and involves their relationships with students, in which teachers support their students and help them handle stressful and difficult situations, and also facilitate decision-making processes. To be able to meet these requirements, teachers should be mindful and know their students' needs, whether educational or related to their lives; they should be ready to act and apply varied and relevant support strategies based on effective communication with children and adolescents, which requires well developed social competencies that can be used to provide support to students. The research findings presented in the monograph (and obtained using various research paradigms) have numerous research “approaches” as their background. These results show the (non)supportive roles performed by form teachers, taking account of their social competencies, as seen from the perspectives of students and teachers alike. The major objective of this discussion is to present the help and support processes developed by a form teacher for students in the school environment. This publication was written for both theorists in the field of education, in such subdisciplines of educational studies as counselling, school pedagogy, pedeutology, and also for practitioners who decide on how the form schooling takes and how it developes, but first and foremost, it was written for all teachers themselves.

Record ID
UAM18d9f0c986e346cfb962078c33545239
Book type
Monograph
Author
Publisher (from the publisher list)
Adam Mickiewicz University (UAM)
Publishing place (Publisher address)
Poznań
Edition
I
Pages
182
ISBN
978-83-232-3841-6
Issue year
2020
Abstract in Polish
Monografia koncentruje się wokół rozważań na temat szczególnej roli nauczycieli- wychowawców, wykraczającej poza stricte dydaktyczne wymagania, na ich relacjach z uczniami, mających na celu wspieranie i pomaganie im w zmaganiu się z sytuacjami stresującymi, trudnymi, w procesach podejmowania decyzji. Działania te wymagają uważności, identyfikacji potrzeb ucznia, w kontekście znajomości jego sytuacji edukacyjnej i życiowej, mobilizacji do podjęcia działań i zastosowania zróżnicowanych strategii pomocowych, przede wszystkim opartych na efektywnej komunikacji z dziećmi i młodzieżą. W tym zakresie niezbędne są też rozbudowane kompetencje społeczne, które nauczyciel-wychowawca może wykorzystać w procesach wspierania uczniów. Zawarte w monografii wyniki badań (realizowanych w różnych paradygmatach badawczych) pochodzą z wielu rozmaitych ujęć badawczych. Ich wyniki posłużyły do zilustrowania (nie)wspierającej roli wychowawców klas, z uwzględnieniem ich kompetencji społecznych, diagnozowanych z perspektywy uczniowskiej i nauczycielskiej. Zadaniem tej refleksji jest przede wszystkim wskazanie na procesy pomocy i wsparcia adresowanego do uczniów, obecne w przestrzeni szkoły, które kreuje nauczyciel-wychowawca. Publikacja jest adresowana zarówno do teoretyków zajmujących się edukacją, w tym takimi subdyscyplinami pedagogiki, jak poradnictwo, pedagogika szkoły, pedeutologia, jak też do praktyków, decydentów wpływających na kształt szkoły, a przede wszystkim samych nauczycieli.
URL
https://press.amu.edu.pl/pl/nauczyciel-wychowawca%20(nie)wspieraj%C4%85cy%20ucznia%20%E2%80%93%20o%20znaczeniu%20nauczycielskich%20kompetencji%20spo%C5%82ecznych.html Opening in a new tab
Language
pol (pl) Polish
Score (nominal)
120
Score correction
Score increased (at least one author declares Humanities, Social sciences or Theological science)
Score source
publisherList
book.scoring
Ministerial score = 120.0, 27-11-2021, MonograhOrBookNotMainLanguagesAuthor

Cite


Uniform Resource Identifier
https://researchportal.amu.edu.pl/info/book/UAM18d9f0c986e346cfb962078c33545239/
URN
urn:amu-prod:UAM18d9f0c986e346cfb962078c33545239

* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or PerishOpening in a new tab system.


Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page
clipboard