Knowledge base: Adam Mickiewicz University

Settings and your account

Back

Prawo odnawialnych źródeł energii w Polsce i w Niemczech

Editors:

  • Piotr Lissoń,
  • Krystian Marek Ziemski

Abstract

Problematyka odnawialnych źródeł energii (OZE) jest jednym z najistotniejszych obszarów badań naukowych w zakresie prawa energetycznego. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii ma przyczynić się do efektywnego realizowania celów określonych w przepisach unijnej dyrektywy 2009/28/WE z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Przepisy polskiego prawa z czasem uległy zmianom, tak co do zasad podejmowania działalności wytwórczej, jej form organizacyjnych, jak i zasad wsparcia finansowego. Nie tylko w Polsce prawo odnawialnych źródeł energii jest prawem „stale odnawialnym", czego dowodzą doświadczenia innych krajów Unii Europejskiej, np. ustawodawstwo Niemiec, kraju o bardzo zaawansowanym rozwoju sektora OZE. Uchwycenie istoty zmian zachodzących obecnie w Polsce i w Niemczech stało się przedmiotem opracowań zawartych w niniejszej publikacji, które podzielono tematycznie na trzy części. Jako pierwsze przedstawiono zagadnienia energetyki wiatrowej; zasady budowy elektrowni wiatrowych są jednymi z najbardziej spornych problemów, zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Część druga poświęcona została udzielaniu wsparcia finansowego dla wytwórców energii ze źródeł odnawialnych. Ostatnia część dotyczy zagadnień związanych z procesem inwestycyjnym i funkcjonowaniem instalacji wytwórczych. Poszczególne opracowania dotyczą m.in. zasad podejmowania działalności w zakresie wytwarzania energii z OZE, udzielania pozwoleń na budowę elektrowni wiatrowych, ryzyk związanych z ich funkcjonowaniem dla ochrony gatunków przyrodniczych, budowy i funkcjonowania instalacji fotowoltaicznych oraz biogazowych, wytwarzania energii w instalacjach prosumentów, udzielania gwarancji pochodzenia energii wytwarzanej z OZE, działania systemu aukcyjnego, przyłączania instalacji OZE do sieci oraz bilansowania handlowego energii wprowadzanej do sieci. Autorami opracowań są przedstawiciele środowiska naukowego z Polski i Niemiec, w szczególności autorzy komentarzy do przepisów dotyczących OZE oraz przedstawiciele praktyki prawniczej, w tym przedstawiciele wyspecjalizowanych organów administracji publicznej.

Record ID
UAM1aefd76ba74f4726b2a6c618a7a1c44b
Other language title versions
Renewable energy law in Poland and Germany
Book type
Monograph
Editor
Publisher (from the publisher list)
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (Wydawnictwo Naukowe UAM) [Adam Mickiewicz University (UAM)]
Pages
206
Publication size in sheets
13.00
ISBN
9788323232407
Issue year
2018
Book series /Journal (in case of Journal special issue)
Prawo - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0083-4262
No
215
Keywords in Polish
Żródła energii odnawialnej; OZE; prawo energetyczne; energetyka wiatrowa; proces inwestycyjny; Energia odnawialna; Elektrownie wiatrowe
URL
https://press.amu.edu.pl/pl/prawo-odnawialnych-zrodel-energii-w-polsce-i-w-niemczech-4964.html opening in a new tab
Language
pl Polish
Score (nominal)
20
Score source
publisherList
book.scoring
Ministerial score = 20.0, 29-07-2020, MonograhOrBookNotMainLanguagesEditor

Cite


Uniform Resource Identifier
https://researchportal.amu.edu.pl/info/book/UAM1aefd76ba74f4726b2a6c618a7a1c44b/

* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perishopening in a new tab system.


Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page