Knowledge base: Adam Mickiewicz University

Settings and your account

Back

Legal aspects of the organisation and operation of agricultural co-operatives in Poland

Authors:

  • Aneta Suchoń

Abstract

This monograph is the first book in English devoted to legal aspects of the organisation and work of agricultural cooperatives in Poland. The author rightly points to the rich history of the agricultural cooperative movement in Poland, referring, among other things, to the activities of Stanisław Staszic at the beginning of the 19th century and the Act of 29th October 1920 on cooperatives. The concept, activity, types of agricultural cooperatives, legal principles of their establishment (founders, statutes, contributions and shares, bodies, registration) and functioning (assets, financial matters, contracting agreements, mergers, vetting) are presented. The deliberations focus primarily on agricultural production cooperatives, cooperative groups of agricultural producers, dairy cooperatives and farmers' cooperatives (the latter have been introduced by the Act of 4th October 2018) and have allowed the author to draw many interesting conclusions, including de lege ferenda.

Record ID
UAM234444be1af94470953c612e9b9f7b3e
Book type
Monograph
Book categories
Didactic book
Author
Publisher (from the publisher list)
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (Wydawnictwo Naukowe UAM) [Adam Mickiewicz University (UAM)]
Pages
197
Publication size in sheets
9.85
ISBN
9788323234463
Issue year
2019
Book series /Journal (in case of Journal special issue)
Adam Mickiewicz University Law Books
No
6
Keywords in Polish
Spółdzielnie rolnicze; funkcjonowanie spółdzielnie produkcji rolnej; spółdzielnie mleczarskie; producenci rolni;rolnicy; spółdzielni rolniczych; działalność spółdzielni rolniczych; kontraktacja; rejestracja; prawo rolne;
Abstract in Polish
Niniejsza monografia jest pierwszą książką w j. angielskim poświęconą prawnym zasadom zakładania i funkcjonowania spółdzielni rolniczych w Polsce. Autorka prowadząc rozważania słusznie wskazuje na bogatą historię spółdzielczości rolniczej na ziemiach polskich, nawiązując m.in. do działalności Stanisława Staszica na początku XIX wieku czy ustawy z 29.10.1920 r. o spółdzielniach. W dalszej części publikacji zaprezentowane zostało m.in. pojęcie, przedmiot działalności, rodzaje spółdzielni rolniczych, prawne zasady ich zakładania (np.założyciele, statut, wkłady i udziały, organy, rejestracja) oraz funkcjonowania (np. majątek, sprawy finansowe, umowa kontraktacji, połączenie, lustracja). Rozważania koncentrują się przede wszystkim na spółdzielniach produkcji rolnej, spółdzielczych grupach producentów rolnych, spółdzielniach mleczarskich oraz spółdzielniach rolników (te ostatnie mogą być tworzone na podstawie ustawy z 4.10.2018 r.). Przeprowadzone rozważania pozwoliły na przedstawienie przez Autorkę wielu ciekawych wniosków, w tym postulatów de lege ferenda.
URL
http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4691064&fromLocationLink=false&theme=nukat Opening in a new tab
Language
(en) English
Score (nominal)
120
Score correction
Score increased (at least one author declares Humanities, Social sciences or Theological science)
Score source
publisherList
book.scoring
Ministerial score = 120.0, 15-01-2022, MonograhOrBookMainLanguagesAuthor

Cite


Uniform Resource Identifier
https://researchportal.amu.edu.pl/info/book/UAM234444be1af94470953c612e9b9f7b3e/
URN
urn:amu-prod:UAM234444be1af94470953c612e9b9f7b3e

* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or PerishOpening in a new tab system.


Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page
clipboard