Knowledge base: Adam Mickiewicz University

Settings and your account

Back

Jednostka wobec władczej ingerencji administracji publicznej. T. 1

Editors:

  • Ewa Wójcicka

Abstract

Publikacja Jednostka wobec władczej ingerencji administracji publicznej jest pokłosiem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej 9 maja 2013 r. na Wydziale Nauk Społecznych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie przez pracowników Instytutu Administracji. Konferencja miała na celu wymianę poglądów w zakresie aktualnych, istotnych problemów związanych z ochroną praw i wolności jednostki wobec władczych działań administracji publicznej, jak również sformułowanie postulatów w zakresie dalszych prac ustawodawczych.Publikacja została podzielona na dwa tomy. W pierwszym z nich Autorzy skoncentrowali się na zagadnieniach ogólnych oraz prawno-materialnych. Przedmiotem naukowych dociekań były m.in. uprawnienia administracyjne, ograniczenia praw rzeczowych, sankcje administracyjne, reglamentacja administracyjno-prawna korzystania z rzeczy powszechnego użytku, czy też kwestia odpowiedzialności organów władzy publicznej. Tom drugi poświęcono zagadnieniom procesowo- i sądowo-administracyjnym. Problemy szczegółowe podejmowane przez Autorów koncentrowały się na: relacji między interesem publicznym a indywidualnym w procedurze administracyjnej, analizie i ocenie nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego, ochronie jednostki w postępowaniu administracyjnym, konsekwencji niezgodności z prawem ostatecznych decyzji administracyjnych, prawie do sądu w sprawach sporów jednostki z administracją. Bogata i zróżnicowana treść artykułów pozwala mieć nadzieję, że publikacja trafi do szerokiego grona Czytelników i będzie stanowiła aspirację do dalszych badań naukowych.

Record ID
UAM2bcced84554d4ba0b683e973579182e6
Book type
Monograph
Book categories
Didactic book
Editor
Ewa Wójcicka Ewa Wójcicka,, Undefined Affiliation
Publisher (from the publisher list)
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Publisher name (outside publisher list)
Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza
Publishing place (Publisher address)
Częstochowa
Pages
353
Publication size in sheets
17.65
ISBN
9788374553629
Other ISBN
9788374553643
Issue year
2013
Keywords in Polish
Relacje administracja-obywatel
Language
pl Polish
Score (nominal)
0
book.scoring
Ministerial score = 0.0, 24-06-2020, MonograhOrBookNotMainLanguagesEditor

Cite


Uniform Resource Identifier
https://researchportal.amu.edu.pl/info/book/UAM2bcced84554d4ba0b683e973579182e6/

* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perishopening in a new tab system.


Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page