Baza wiedzy: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Jednostka wobec władczej ingerencji administracji publicznej. T. 1

Redaktorzy:

  • Ewa Wójcicka

Streszczenie

Publikacja Jednostka wobec władczej ingerencji administracji publicznej jest pokłosiem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej 9 maja 2013 r. na Wydziale Nauk Społecznych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie przez pracowników Instytutu Administracji. Konferencja miała na celu wymianę poglądów w zakresie aktualnych, istotnych problemów związanych z ochroną praw i wolności jednostki wobec władczych działań administracji publicznej, jak również sformułowanie postulatów w zakresie dalszych prac ustawodawczych.Publikacja została podzielona na dwa tomy. W pierwszym z nich Autorzy skoncentrowali się na zagadnieniach ogólnych oraz prawno-materialnych. Przedmiotem naukowych dociekań były m.in. uprawnienia administracyjne, ograniczenia praw rzeczowych, sankcje administracyjne, reglamentacja administracyjno-prawna korzystania z rzeczy powszechnego użytku, czy też kwestia odpowiedzialności organów władzy publicznej. Tom drugi poświęcono zagadnieniom procesowo- i sądowo-administracyjnym. Problemy szczegółowe podejmowane przez Autorów koncentrowały się na: relacji między interesem publicznym a indywidualnym w procedurze administracyjnej, analizie i ocenie nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego, ochronie jednostki w postępowaniu administracyjnym, konsekwencji niezgodności z prawem ostatecznych decyzji administracyjnych, prawie do sądu w sprawach sporów jednostki z administracją. Bogata i zróżnicowana treść artykułów pozwala mieć nadzieję, że publikacja trafi do szerokiego grona Czytelników i będzie stanowiła aspirację do dalszych badań naukowych.

Identyfikator pozycji
UAM2bcced84554d4ba0b683e973579182e6
Rodzaj wydawnictwa książkowego
Monografia
Kategorie publikacji
książka dydaktyczna
Redaktor
Ewa Wójcicka Ewa Wójcicka Afiliacja nieokreślona
Wydawca (w tym z wykazu wydawców MNiSW)
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Nazwa wydawcy (spoza wykazu wydawców)
Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza
Miejsce wydania (adres wydawcy)
Częstochowa
Paginacja
353
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych
17,65
ISBN
9788374553629
Inne ISBN
9788374553643
Rok wydania
2013
Słowa kluczowe w języku polskim
Relacje administracja-obywatel
Język
pl polski
Punktacja (całkowita)
0
Punktacja
Punktacja MNiSW = 0.0, 24-06-2020, MonograhOrBookNotMainLanguagesEditor

Cytuj


Jednolity identyfikator zasobu
https://researchportal.amu.edu.pl/info/book/UAM2bcced84554d4ba0b683e973579182e6/

* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perishotwiera się w nowej karcie.


Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony