Knowledge base: Adam Mickiewicz University

Settings and your account

Back

Sądowa kontrola administracji publicznej

Editors:

  • Roman Hauser,
  • Zygmunt Niewiadomski,
  • Andrzej Wróbel

Abstract

Tom 10 zawiera szczegółowe omówienia poświęcone sądowej kontroli administracji. Autorzy w pierwszej części omawiają problematykę ogólną, tj. genezę, rozwój i model sądownictwa administracyjnego w Polsce, jego konstytucyjne podstawy oraz zasady postępowania sądowoadministracyjnego. Nowe, 2 wydanie uwzględnia wszystkie zmiany od poprzedniego wydania książki oraz najnowsze zmiany wynikające z ustawy z 9.4.2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2015 r. poz. 658) mające na celu usprawnienie, uproszczenie i zapewnienie szybkości postępowania przed sądem administracyjnym, zarówno w pierwszej, jak i w drugiej instancji. Zmiany weszły w życie 15.8.2015 r. Autorzy omawiają także zmiany wynikające z ustawy z 10.1.2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustawy (Dz.U. z 2014 r. poz. 183 ze zm.) mające na celu usprawnienie funkcjonowania e-administracji, które będą obowiązywać od 11.2.2017 r. Chodzi m.in. o wprowadzenie rozwiązania, w którym mechanizmy elektronicznego zarządzania dokumentacją mają wesprzeć dotychczasowy sposób prowadzenia akt sprawy sądowej; zapewnienie stronie postępowania dostępu on-line do akt sprawy; zapewnienie możliwości składania pism procesowych w formie dokumentu elektronicznego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi; uregulowanie kwestii doręczania e-pism przez sądy administracyjne.

Record ID
UAM346576cf0153474cb295732f172bec45
Book type
Monograph
Book categories
Didactic book
Editor
Zygmunt Niewiadomski Zygmunt Niewiadomski,, Undefined Affiliation
Andrzej Wróbel Andrzej Wróbel,, Undefined Affiliation
Author
Wojciech Chróścielewski, Wojciech Chróścielewski,,, Undefined Affiliation
Zbigniew Kmieciak Zbigniew Kmieciak,, Undefined Affiliation
Jan Paweł Tarno Jan Paweł Tarno,, Undefined Affiliation
Total number of authors and editors (monograph level)
11
Publisher (from the publisher list)
Wydawnictwo C.H. Beck
Edition
2
Pages
772
Publication size in sheets
34.00
ISBN
9788325585013
Issue year
2016
Book series /Journal (in case of Journal special issue)
System Prawa Administracyjnego
Vol
10
Keywords in Polish
Kontrola sądowa administracji; sądownictwo administracyjne;
Language
pl Polish
Cover
Score (nominal)
0
book.scoring
Ministerial score = 0.0, 08-06-2020, MonograhOrBookNotMainLanguagesEditor

Cite


Uniform Resource Identifier
https://researchportal.amu.edu.pl/info/book/UAM346576cf0153474cb295732f172bec45/

* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perishopening in a new tab system.


Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page