Knowledge base: Adam Mickiewicz University

Settings and your account

Back

Wykładnia prawa spółek Unii Europejskiej

Authors:

  • Jacek Napierała

Abstract

Rolą unijnego prawa spółek jest harmonizacja krajowego prawa spółek państw członkowskich w celu zapewnienia funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz likwidacja ograniczeń swobody przedsiębiorczości z uwzględnieniem ochrony interesów wspólników i osób trzecich, w tym interesów wierzycieli i pracowników spółki. Przedmiotem wykładni są traktatowe przepisy o swobodzie przedsiębiorczości oraz ? materialnoprawne, kolizyjne i jurysdykcyjne ? przepisy unijnego prawa wtórnego regulujące fazę tworzenia spółek, fazę ich funkcjonowania, przeprowadzania krajowych i transgranicznych restrukturyzacji (łączenia, podziału, przekształcania) oraz fazę zakończenia bytu spółki, także w trybie postępowania upadłościowego. Sądy krajowe dokonują wykładni prawa unijnego bezpośrednio skutecznego oraz prounijnej wykładni krajowego prawa spółek. Natomiast wykładnia unijnego prawa spółek z zewnętrznej perspektywy interpretacyjnej leży w gestii Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Celem opracowania jest podjęcie próby prezentacji i usystematyzowania procesu wykładni dokonywanej przez Trybunał przy pomocy instrumentarium fazy percepcyjnej derywacyjnej koncepcji wykładni prawa ? w takim stopniu, w jakim jest to możliwe. Pełny obraz wykładni prawa unijnego wymaga bowiem uwzględnienia nie tylko zabiegów interpretatora zmierzających do odtworzenia norm z przepisów, lecz także pozwalających nam wypełnienie luk w drodze analogii oraz na wnioskowania umożliwiające jako obowiązujące uznawać normy, które mają takie samo lub silniejsze uzasadnienie aksjologiczne niż normy uprzednio odtworzone.

Record ID
UAM3cdee1f8f21f4e399f1aa6528c6f70e5
Book type
Monograph
Book categories
Didactic book
Author
Publisher (from the publisher list)
Wydawnictwo C.H. Beck
Pages
328
Publication size in sheets
16.40
ISBN
9788381589918
Issue year
2020
Keywords in Polish
spółki; pytanie prejudycjalne; prawo europeskie;
Language
pl Polish
Cover
Score (nominal)
100
Score correction
Score increased (at least one author declares Humanities, Social sciences or Theological science)
Score source
publisherList
Score
Ministerial score = 100.0, 03-09-2020, MonograhOrBookNotMainLanguagesAuthor

Cite


Uniform Resource Identifier
https://researchportal.amu.edu.pl/info/book/UAM3cdee1f8f21f4e399f1aa6528c6f70e5/

* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perishopening in a new tab system.


Back
Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page