Baza wiedzy: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Wykładnia prawa spółek Unii Europejskiej

Autorzy:

  • Jacek Napierała

Streszczenie

Rolą unijnego prawa spółek jest harmonizacja krajowego prawa spółek państw członkowskich w celu zapewnienia funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz likwidacja ograniczeń swobody przedsiębiorczości z uwzględnieniem ochrony interesów wspólników i osób trzecich, w tym interesów wierzycieli i pracowników spółki. Przedmiotem wykładni są traktatowe przepisy o swobodzie przedsiębiorczości oraz ? materialnoprawne, kolizyjne i jurysdykcyjne ? przepisy unijnego prawa wtórnego regulujące fazę tworzenia spółek, fazę ich funkcjonowania, przeprowadzania krajowych i transgranicznych restrukturyzacji (łączenia, podziału, przekształcania) oraz fazę zakończenia bytu spółki, także w trybie postępowania upadłościowego. Sądy krajowe dokonują wykładni prawa unijnego bezpośrednio skutecznego oraz prounijnej wykładni krajowego prawa spółek. Natomiast wykładnia unijnego prawa spółek z zewnętrznej perspektywy interpretacyjnej leży w gestii Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Celem opracowania jest podjęcie próby prezentacji i usystematyzowania procesu wykładni dokonywanej przez Trybunał przy pomocy instrumentarium fazy percepcyjnej derywacyjnej koncepcji wykładni prawa ? w takim stopniu, w jakim jest to możliwe. Pełny obraz wykładni prawa unijnego wymaga bowiem uwzględnienia nie tylko zabiegów interpretatora zmierzających do odtworzenia norm z przepisów, lecz także pozwalających nam wypełnienie luk w drodze analogii oraz na wnioskowania umożliwiające jako obowiązujące uznawać normy, które mają takie samo lub silniejsze uzasadnienie aksjologiczne niż normy uprzednio odtworzone.

Identyfikator pozycji
UAM3cdee1f8f21f4e399f1aa6528c6f70e5
Rodzaj wydawnictwa książkowego
Monografia
Kategorie publikacji
książka dydaktyczna
Autor
Wydawca (w tym z wykazu wydawców MNiSW)
Wydawnictwo C.H. Beck
Paginacja
328
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych
16,40
ISBN
9788381589918
Rok wydania
2020
Słowa kluczowe w języku polskim
spółki; pytanie prejudycjalne; prawo europeskie;
Język
pl polski
Okładka
Punktacja (całkowita)
100
Oznaczenie korekty punktacji
Zwiększenie punktacji (co najmniej jeden autor (N) deklaruje dziedzinę nauk humanistycznych, społecznych lub teologicznych)
Źródło punktacji
publisherList
Punktacja
Punktacja MNiSW = 100.0, 03-09-2020, MonograhOrBookNotMainLanguagesAuthor

Cytuj


Jednolity identyfikator zasobu
https://researchportal.amu.edu.pl/info/book/UAM3cdee1f8f21f4e399f1aa6528c6f70e5/

* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perishotwiera się w nowej karcie.


Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony