Knowledge base: Adam Mickiewicz University

Settings and your account

Back

Inflacja dyplomu akademickiego w społeczeństwie współczesnym. Studium z socjologii edukacji

Authors:

  • Anna Sobczak
Record ID
UAM3ddfc3c4c5b3490b8ff60391df2170f4
Other language title versions
Academic diploma inflation in contemporary society. A study in the sociology of education
Book type
Monograph
Author
Publisher (from the publisher list)
Adam Mickiewicz University (UAM)
Publishing place (Publisher address)
Poznań
Edition
I
Pages
362
ISBN
978-83-232-4000-6
Other ISBN
978-83-232-4001-3 (PDF)
Issue year
2021
Abstract in original language
Publikacja poświęcona jest występującemu obecnie zjawisku przeedukowania społeczeństwa i inflacji dyplomu akademickiego. Jej tematyka wpisuje się w polską oraz międzynarodową dyskusję na temat relacji między funkcjami uniwersytetu a rynkiem pracy oraz strukturą społeczną. Autorka podjęła próbę przeanalizowania tytułowego problemu zarówno w kontekście teoretycznym, jak i w odniesieniu do rzeczywistości społecznej. W tym drugim przypadku dokonała jego rekonstrukcji tak, jak przejawia się on w Polsce oraz w Stanach Zjednoczonych, opierając się na literaturze przedmiotu, a także przedstawiła wyniki badań własnych dotyczących postrzegania inflacji dyplomu przez absolwentów polskich szkół wyższych. W książce wskazano, iż inflacja dyplomu akademickiego stanowi oczywiste wyzwanie społeczne i edukacyjne dla współczesnego społeczeństwa oraz opisano możliwe sfery działania w tym zakresie.
URL
https://press.amu.edu.pl/pl/inflacja%20dyplomu%20akademickiego%20w%20spo%C5%82ecze%C5%84stwie%20%20%20wsp%C3%B3%C5%82czesnym.%20studium%20z%20socjologii%20edukacji%20(pdf).html Opening in a new tab
Language
pol (pl) Polish
Score (nominal)
120
Score correction
Score increased (at least one author declares Humanities, Social sciences or Theological science)
Score source
publisherList
book.scoring
Ministerial score = 120.0, 30-12-2021, MonograhOrBookNotMainLanguagesAuthor

Cite


Uniform Resource Identifier
https://researchportal.amu.edu.pl/info/book/UAM3ddfc3c4c5b3490b8ff60391df2170f4/
URN
urn:amu-prod:UAM3ddfc3c4c5b3490b8ff60391df2170f4

* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or PerishOpening in a new tab system.


Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page
clipboard