Knowledge base: Adam Mickiewicz University

Settings and your account

Back

"Ludzie się na górne zapatrują obroty". Astronomiczne konteksty literatury polskiego baroku

Authors:

  • Grzegorz Raubo

Abstract

Monografia ukazuje sposoby przyswajania nowożytnych koncepcji astronomicznych w polskiej literaturze barokowej. Podkreślając związki historii literatury i historii nauki, uwzględnia także rolę, jaką w czasach baroku odegrały obrazy kosmosu stworzone w stuleciach poprzedzających rewolucję naukową. Koncentruje się na następujących kręgach problemowych: krytyka fatalizmu astrologicznego; literackie, filozoficzne i naukowe dyskusje na temat związków między pojawianiem się komet a ważnymi wydarzeniami historycznymi; literacka recepcja koncepcji nieskończonego wszechświata i wielości światów zamieszkałych przez istoty żywe, obdarzone zdolnością do myślenia i percepcji zmysłowej; naukowe oraz kulturowe reperkusje odkrycia plam słonecznych.

Record ID
UAM44309179e99b410b8e00cb54a618715c
Other language title versions
“People Look Up at Celestial Revolutions”. Astronomical Contexts in the Literature of Polish Baroque
Book type
Monograph
Author
Publisher (from the publisher list)
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (Wydawnictwo Naukowe UAM) [Adam Mickiewicz University (UAM)]
Pages
243
ISBN
978-83-232-2309-2
Issue year
2011
Keywords in Polish
koncepcje astronomiczne; polska literatura barokowa
Language
pol (pl) Polish
License
Open Access
Score (nominal)
20

Cite


Uniform Resource Identifier
https://researchportal.amu.edu.pl/info/book/UAM44309179e99b410b8e00cb54a618715c/
URN
urn:amu-prod:UAM44309179e99b410b8e00cb54a618715c

* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or PerishOpening in a new tab system.


Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page
clipboard