Knowledge base: Adam Mickiewicz University

Settings and your account

Back

Ochrona emerytalnych praw nabytych

Authors:

  • Krzysztof Ślebzak

Abstract

Dynamika przemian społeczno-gospodarczych, uwarunkowania demograficzne czy sytuacja na rynku pracy powodują, że zmiany prawa emerytalnego są nieodzowne. Mogą one dotyczyć właściwie każdego aspektu mającego znaczenie dla nabycia i realizacji emerytalnych uprawnień. Jeśli następują na korzyść zainteresowanych, to zasadniczo nie wywołują wątpliwości i nie są dyskutowane. Inaczej jest w przypadku zmian niekorzystnych. Wówczas pojawia się problem dopuszczalności zmian obowiązującego prawa, który w hierarchicznie skonstruowanym porządku prawnym rozpatrywany jest przez pryzmat unormowań zawartych w Konstytucji. W przypadku ingerencji w dotychczasowe uprawnienia emerytalne formułowany jest z reguły zarzut niezgodności z zasadą ochrony praw nabytych. Celem niniejszego opracowania jest ustalenie, czy przedmiotowa zasada obowiązuje, to znaczy, czy na podstawie obowiązujących w polskim porządku prawym regulacji, mających znaczenie dla prawodawczej działalności ustawodawcy zwykłego, możliwe jest określenie jednoznacznie brzmiących reguł postępowania, wyznaczających prawnie dopuszczalny zakres zmian prawa w dziedzinie dotyczącej emerytalnych praw nabytych, które jako zespół norm mogłyby uzasadniać wyodrębnienie zasady nazywanej "zasadą ochrony emerytalnych praw nabytych".

Record ID
UAM449863e21f854d76942b8c9f44a0dc12
Book type
Monograph
Book categories
Didactic book
Author
Publisher (from the publisher list)
Wolters Kluwer Polska
Pages
348
Publication size in sheets
17.40
ISBN
9788376014128
Issue year
2009
Keywords in Polish
zasada ochrony emerytalnych praw nabytych; emerytalne prawa nabyte; prawa nabyte, prawa emerytalne; uwarunkowania demograficzne; uprawnienia emerytalne;
Language
pol (pl) Polish
Cover
Request a WCAG compliant version
Score (nominal)
12
Publication indicators
GS Citations = 35
Citation count
35

Cite


Uniform Resource Identifier
https://researchportal.amu.edu.pl/info/book/UAM449863e21f854d76942b8c9f44a0dc12/
URN
urn:amu-prod:UAM449863e21f854d76942b8c9f44a0dc12

* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or PerishOpening in a new tab system.


Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page
clipboard