Knowledge base: Adam Mickiewicz University

Settings and your account

Back

Prawo wobec kultury i sztuki

Editors:

  • Jacek Sobczak,
  • Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz,
  • Ksenia Kakareko

Abstract

W publikacji zaprezentowano wyzwania, przed którymi staje prawo regulujące sferę kultury i sztuki. Autorzy poruszają zagadnienia kodeksów etycznych, dziedzictwa kulturowego, digitalizacji i udostępniania dorobku kulturowego, a także opisują bardziej szczegółowe problemy, takie jak promocja kultury i sztuki czy opodatkowanie artystów. Wspólnym mianownikiem wszystkich tekstów jest szeroko rozumiana problematyka kultury i sztuki oraz niektóre aspekty polityki kulturalnej państwa. W monografii omówiono m.in.: europejską perspektywę digitalizacji i udostępniania w internecie dorobku kulturowego, ochronę dóbr kultury, twórczość artystyczną jako dobro osobiste, wykorzystywanie utworów w przestrzeni publicznej, promocję kultury i sztuki w radiu i telewizji, prawo do dziedzictwa kulturowego w orzecznictwie trybunałów w Strasburgu i Luksemburgu.

Record ID
UAM44a98955d9984a72b76f3fd6022f4771
Book type
Monograph
Collective author
Mateusz Maria Bieczyński, Katarzyna Błeszyńska, Maria Błeszyńska-Przybylska, Joanna Buchal.....
Editor
Jacek Sobczak Jacek Sobczak,, External affiliation of publication: SWPS University of Social Sciences and Humanities
Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz,, External affiliation of publication: Akademia Sztuki Wojennej
Ksenia Kakareko Ksenia Kakareko,, External affiliation of publication: University of Warsaw
Publisher (from the publisher list)
Wolters Kluwer
Pages
340
Publication size in sheets
16.55
ISBN
978-83-8107-633-3
Issue year
2018
Book series /Journal (in case of Journal special issue)
Monografie - Wolters Kluwer Polska, ISSN 1897-4392
Keywords in Polish
Dobra kultury; Sztuka; Prawo do wizerunku; ochrona dóbr kultury; Ochrona danych; Prawa autorskie; Prawo autorskie; Artyści; Podatek dochodowy; Pomniki nagrobne
Language
pl Polish
Score (nominal)
20
Score source
publisherList
book.scoring
Ministerial score = 20.0, 09-04-2020, MonograhOrBookNotMainLanguagesEditor

Cite


Uniform Resource Identifier
https://researchportal.amu.edu.pl/info/book/UAM44a98955d9984a72b76f3fd6022f4771/

* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perishopening in a new tab system.


Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page