Knowledge base: Adam Mickiewicz University

Settings and your account

Back

Ars in vita, Ars in iure. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Januszowi Jankowskiemu

Editors:

  • Sławomir Cieślak,
  • Anna Barańska

Abstract

Ars in vita. Ars in iure. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi Jankowskiemu została stworzona przez wybitne grono specjalistów pod redakcją dr Anny Barańskiej oraz prof. dr hab. Sławomira Cieślaka. Niniejsza publikacja powstała na pięćdziesięciolecie pracy naukowo-dydaktycznej Pana Profesora Janusza Jankowskiego na Uniwersytecie Łódzkim. Publikacja dzieli się na pięć części: Część I. Postępowanie rozpoznawcze, w której poruszono zagadnienia, m.in. dotyczące: prekluzji zarzutu uchybienia przez sąd przepisom postępowania w kontekście orzekania na posiedzeniu niejawnym; szczególnego charakteru prawnego dokumentu i dowodu z dokumentu elektronicznego po nowelizacji Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego; skargi nadzwyczajnej i wniosku o unieważnienie prawomocnego orzeczenia Sądu Najwyższego; zaskarżalności i odwołalności orzeczeń; zakresu sądowej ochrony osobowości jednostki w postępowaniu cywilnym. Część II. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne, w której znalazły się artykuły, dotyczące m.in.: zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej; sposobów uzyskiwania należności z tytułu opłat komorniczych; efektywności hipoteki przymusowej jako sposobu zabezpieczenia roszczeń; terminów spełnienia świadczenia wyznaczanych dłużnikowi przed wszczęciem egzekucji. Część III. Arbitraż/mediacja, w której zawarto artykuły, m.in. dotyczące: zestawienia problemu jawności postępowania sądowego związanego z postępowaniem arbitrażowym z poufnością arbitrażu; poruszenia problematyki kosztów postępowania mediacyjnego w postępowaniu cywilnym w Polsce; podniesienia zarzutu zapisu na sąd polubowny w postępowaniu pojednawczym; postępowania pojednawczego w sprawach cywilnych. Część IV. Postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne, omawia m.in. następujące zagadnienia: ewolucję unormowań podstaw ogłoszenia upadłości w polskim prawie; działania sanacyjnego podejmowanego w postępowaniu sanacyjnym; reprezentowanie wierzyciela na zgromadzeniu wierzycieli przez pełnomocnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Część V. Varia, w której zawarto artykuły, m.in. dotyczące: pytań prawnych kierowanych przez sądy cywilne do Trybunału Konstytucyjnego oraz Sądu Najwyższego; godności akademickiej w perspektywie prawnej; stron i uczestników czynności notarialnych; środków prawnych służących wykazaniu ograniczonej odpowiedzialności spadkobierców za długi spadkowe. Zgromadzone teksty prezentują niezwykle szerokie spektrum tematów, ponieważ są rozprawami zakorzenionymi w różnych dziedzinach nauki, esejami, osobistym głosem skierowanym do Jubilata. Ta pojemna formuła odzwierciedla szeroki zakres działalności i zainteresowań badawczych Pana Profesora oraz bogactwo Jego kontaktów z otoczeniem. Zaproszenie do udziału w niniejszej księdze przyjęło znamienite grono Autorów, zarówno wybitnych znawców tematyki postępowania cywilnego, tak bliskiej Jubilatowi, jak i przedstawicieli innych dziedzin i dyscyplin akademickich. Swoje teksty dedykowali Profesorowi Januszowi Jankowskiemu Autorzy z różnych ośrodków uniwersyteckich w kraju – rektorzy, profesorowie i uczniowie Jubilata. Obecni są tu także sędziowie SN i uznani praktycy. Nie mogło również zabraknąć tekstów ofiarowanych Profesorowi przez pracowników Uniwersytetu Łódzkiego, zarówno z Katedry Postępowania Cywilnego, jak i pozostałych Wydziałów.

Record ID
UAM47a3f61347ba41ba9e2b59699321ae1d
Other language title versions
Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Januszowi Jankowskiemu
Book type
Monograph
Collective author
Aneta Arkuszewska, Anna Banaszewska, Anna Barańska, Marcin Białecki, Arkadiusz Bieliński, .....
Editor
Sławomir Cieślak Sławomir Cieślak,, Undefined Affiliation
Anna Barańska Anna Barańska,, Undefined Affiliation
Total number of authors and editors (monograph level)
70
Publisher (from the publisher list)
Wydawnictwo C.H. Beck
Pages
891
Publication size in sheets
44.55
ISBN
9788381289900
Issue year
2018
Keywords in Polish
postępowanie egzekucyjne; arbitraż; mediacja, upadłość
URL
https://www.ksiegarnia.beck.pl/17772-ars-in-vita-ars-in-iure-ksiega-jubileuszowa-dedykowana-profesorowi-januszowi-jankowskiemu-anna-baranska opening in a new tab
Language
pl Polish
Score (nominal)
20
Score source
publisherList
book.scoring
Ministerial score = 20.0, 04-08-2020, MonograhOrBookNotMainLanguagesEditor

Cite


Uniform Resource Identifier
https://researchportal.amu.edu.pl/info/book/UAM47a3f61347ba41ba9e2b59699321ae1d/

* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perishopening in a new tab system.


Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page