Knowledge base: Adam Mickiewicz University

Settings and your account

Back

Ustawa o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych. Komentarz

Authors:

  • Elżbieta Joanna Hryniewicz-Lach,
  • Daniel Eryk Lach

Abstract

Prezentowana publikacja stanowi kompleksowe omówienie ustawy z 7.7.2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 325), która reguluje instytucje kompensaty w rozumieniu świadczenia materialnego ze strony państwa na rzecz ofiary przestępstwa. Komentarz służy wyjaśnieniu zasad, na jakich opiera się kompensata państwowa, przesłanek umożliwiających wnioskowanie o jej przyznanie oraz istotnych aspektów postępowania o przyznanie kompensaty, przy uwzględnieniu kontekstu międzynarodowego. Komentarz zawiera omówienie zagadnień takich jak: zasady i tryb przyznawania kompensaty, wysokość kompensaty, okoliczności nieprzyznania kompensaty, wniosek o kompensatę, roszczenie o zwrot kompensaty, współpraca organów pomocniczych i organów orzekających w Rzeczypospolitej Polskiej z organami pomocniczymi i organami orzekającymi w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, czynności organów pomocniczych w państwach członkowskich, Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Ustawa wdraża dyrektywę Rady 2004/80/WE z 29.4.2004 r. odnoszącą się do kompensaty dla ofiar przestępstw (Dz.Urz. UE L z 2014 r. Nr 261, s. 15), opartą na założeniu, że skoro prawo Unii Europejskiej gwarantuje osobie fizycznej prawo do udania się do innego państwa członkowskiego, to logicznym następstwem wskazenej swobody przemieszczania się jest ochrona integralności tej osoby w państwie członkowskim na takich samych zasadach, jakie odnoszą się do jego obywateli i osób w nim zamieszkujących.

Record ID
UAM4c2484047ddd4606b7c0b680993b7d14
Book type
Monograph
Book categories
Didactic book
Author
Publisher (from the publisher list)
Wydawnictwo C.H. Beck
Pages
240
Publication size in sheets
12.00
ISBN
9788381586726
Issue year
2019
Keywords in Polish
odszkodowania, ofiary przestępstw
URL
https://www.ksiegarnia.beck.pl/18302-ustawa-o-panstwowej-kompensacie-przyslugujacej-ofiarom-niektorych-czynow-zabronionych-komentarz-elzbieta-hryniewicz-lach Opening in a new tab
Language
pol (pl) Polish
Score (nominal)
120
Score correction
Score increased (at least one author declares Humanities, Social sciences or Theological science)
Score source
publisherList
book.scoring
Ministerial score = 120.0, 14-01-2022, MonograhOrBookNotMainLanguagesAuthor

Cite


Uniform Resource Identifier
https://researchportal.amu.edu.pl/info/book/UAM4c2484047ddd4606b7c0b680993b7d14/
URN
urn:amu-prod:UAM4c2484047ddd4606b7c0b680993b7d14

* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or PerishOpening in a new tab system.


Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page
clipboard