Knowledge base: Adam Mickiewicz University

Settings and your account

Back

Działalność orzecznicza Trybunału Konstytucyjnego jako instytucjonalna legitymizacja systemu prawa w okresie transformacji ustrojowej w Polsce

Authors:

  • Paweł Kokot

Abstract

Polska transformacja ustrojowa, poprzedzona porozumieniami Okrągłego Stołu, była procesem bezprecedensowym. Jednym z najważniejszych elementów przeobrażania ustroju Polski po 1989 roku były rewolucyjne zmiany obowiązującego prawa, prawa ustanowionego w realiach ustroju niedemokratycznego. Celem książki jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, jaką rolę w procesie polskiej transformacji ustrojowej odegrał Trybunał Konstytucyjny. W pracy przedstawione zostały dotychczasowe ustalenia teoretyczne w zakresie wskazanej problematyki. Na tej podstawie sformułowana została definicja modelu instytucjonalnej legitymizacji systemu prawa. Ponadto, w rozprawie dokonano analizy reprezentatywnych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego wydanych w latach 1989-1997. W rezultacie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że działalność orzecznicza Trybunału Konstytucyjnego w okresie transformacji ustrojowej stanowi egzemplifikację wyróżnionego modelu instytucjonalnej legitymizacji systemu prawa. Na tej podstawie autor formułuje wniosek, że działalność orzecznicza Trybunału Konstytucyjnego w okresie transformacji może być rozpatrywana jako specyficzny proces argumentacyjny, w którym sąd konstytucyjny komunikuje się ze społeczeństwem w określonym celu – aby wykazać, że nowy system prawa stanowi realizację potrzeb społecznych i zasługuje na aprobatę.

Record ID
UAM5408562ddb4045a2b9733fcb29a6c562
Other language title versions
The judicial activity of the Constitutional Tribunal as the institutional legitimization of the legal system during the transformation period in the Republic of Poland
Book type
Monograph
Author
Publisher (from the publisher list)
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (Wydawnictwo Naukowe UAM) [Adam Mickiewicz University (UAM)]
Pages
236
Publication size in sheets
11.80
ISBN
9788323235057
Issue year
2019
Book series /Journal (in case of Journal special issue)
Prawo - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0083-4262
No
331
URL
https://press.amu.edu.pl/pl/dzialalnosc-orzecznicza-trybunalu-konstytucyjnego-jako-instytucjonalna-legitymizacja-systemu-prawa-w-okresie-transformacji-ustrojowej-w-polsce-5368.html opening in a new tab
Language
pl Polish
Score (nominal)
80
Score source
publisherList
book.scoring
Ministerial score = 80.0, 06-06-2020, MonograhOrBookNotMainLanguagesAuthor

Cite


Uniform Resource Identifier
https://researchportal.amu.edu.pl/info/book/UAM5408562ddb4045a2b9733fcb29a6c562/

* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perishopening in a new tab system.


Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page