Knowledge base: Adam Mickiewicz University

Settings and your account

Back

Pisma procesowe i orzeczenia sądowe w sprawach sądowoadministracyjnych z objaśnieniami i płytą CD.

Editors:

  • Roman Hauser,
  • Wojciech Sawczyn,
  • Jan Szuma

Abstract

Pisma procesowe i orzeczenia sądowe w sprawach sądowoadministracyjnych z objaśnieniami i płytą CD stanowi opracowanie około 200 wzorów, które najczęściej występują w sprawach sądowoadministracyjnych. Kolejne, 2 wydanie publikacji uwzględnia wszystkie najnowsze zmiany, wprowadzone m.in.: ustawą z 10.1.2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 183 ze zm.), która dotyczy wprowadzenia kolejnego etapu procesu zmian legislacyjnych w obszarze informatyzacji i cyfryzacji podmiotów realizujących zadania publiczne ? zmiany wchodzą w życie 11.2.2017 r.; ustawą z 10.7.2015 r. o zmianie ustawy ? Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1224), która dotyczy wprowadzenia do systemu prawa instytucji asesora sądowego ? zmiany weszły w życie 1.1.2016 r.; ustawą z 10.7.2015 r. o administracji podatkowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1269 ze zm.), która dotyczy wprowadzenia regulacji prawnych w zakresie: określenia zadań oraz organizacji administracji podatkowej, wprowadzenia systemu obsługi i wsparcia podatnika, regulacji dotyczących pracowników administracji podatkowej, zasad naboru na niektóre stanowiska urzędnicze w administracji podatkowej ? zmiany weszły w życie 1.1.2016 r. Publikacja składa się z rozdziałów podzielonych na: pisma stron oraz czynności sądu. Poszczególne rozdziały dotyczą m.in.: wszczęcia postępowania sądowoadministracyjnego, udziału stron w postępowaniu sądowoadministracyjnym, terminów oraz kosztów postępowania, zawieszenia i podjęcia postępowania, umorzenia postępowania sądowego, orzeczeń sądowych oraz ich prawomocności, postępowania wywołanego skargą kasacyjną oraz skargą o wznowienie postępowania sądowego, wykonywania orzeczeń sądowych. Każdy wzór opatrzony jest obszernym komentarzem, w którym Autorzy wyjaśniają najczęstsze problemy powstające podczas tworzenia poszczególnego wzoru

Record ID
UAM5a1cac3b68c841389b826cfdb5c77d6e
Book type
Monograph
Book categories
Didactic book
Editor
Author
Aleksandra Czajka Aleksandra Czajka,,
Agnieszka Roszkowiak Agnieszka Roszkowiak,, Undefined Affiliation
Filip Geburczyk Filip Geburczyk,,
Maciej Kiełbowski Maciej Kiełbowski,,
Marcin Kubiak Marcin Kubiak,, Undefined Affiliation
Jacek Ronowicz Jacek Ronowicz,,
Jan Szuma Jan Szuma,, Undefined Affiliation
Robert Talaga Robert Talaga,,
Total number of authors and editors (monograph level)
12
Publisher (from the publisher list)
Wydawnictwo C.H. Beck
Edition
2
Pages
744
Publication size in sheets
34.00
ISBN
9788325587949
Issue year
2016
Keywords in Polish
Postępowanie sporno-administracyjne; Pisma procesowe; Postępowanie administracyjne
Language
pl Polish
Cover
Score (nominal)
0
book.scoring
Ministerial score = 0.0, 08-06-2020, MonograhOrBookNotMainLanguagesEditor

Cite


Uniform Resource Identifier
https://researchportal.amu.edu.pl/info/book/UAM5a1cac3b68c841389b826cfdb5c77d6e/

* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perishopening in a new tab system.


Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page