Baza wiedzy: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Pisma procesowe i orzeczenia sądowe w sprawach sądowoadministracyjnych z objaśnieniami i płytą CD.

Redaktorzy:

  • Roman Hauser,
  • Wojciech Sawczyn,
  • Jan Szuma

Streszczenie

Pisma procesowe i orzeczenia sądowe w sprawach sądowoadministracyjnych z objaśnieniami i płytą CD stanowi opracowanie około 200 wzorów, które najczęściej występują w sprawach sądowoadministracyjnych. Kolejne, 2 wydanie publikacji uwzględnia wszystkie najnowsze zmiany, wprowadzone m.in.: ustawą z 10.1.2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 183 ze zm.), która dotyczy wprowadzenia kolejnego etapu procesu zmian legislacyjnych w obszarze informatyzacji i cyfryzacji podmiotów realizujących zadania publiczne ? zmiany wchodzą w życie 11.2.2017 r.; ustawą z 10.7.2015 r. o zmianie ustawy ? Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1224), która dotyczy wprowadzenia do systemu prawa instytucji asesora sądowego ? zmiany weszły w życie 1.1.2016 r.; ustawą z 10.7.2015 r. o administracji podatkowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1269 ze zm.), która dotyczy wprowadzenia regulacji prawnych w zakresie: określenia zadań oraz organizacji administracji podatkowej, wprowadzenia systemu obsługi i wsparcia podatnika, regulacji dotyczących pracowników administracji podatkowej, zasad naboru na niektóre stanowiska urzędnicze w administracji podatkowej ? zmiany weszły w życie 1.1.2016 r. Publikacja składa się z rozdziałów podzielonych na: pisma stron oraz czynności sądu. Poszczególne rozdziały dotyczą m.in.: wszczęcia postępowania sądowoadministracyjnego, udziału stron w postępowaniu sądowoadministracyjnym, terminów oraz kosztów postępowania, zawieszenia i podjęcia postępowania, umorzenia postępowania sądowego, orzeczeń sądowych oraz ich prawomocności, postępowania wywołanego skargą kasacyjną oraz skargą o wznowienie postępowania sądowego, wykonywania orzeczeń sądowych. Każdy wzór opatrzony jest obszernym komentarzem, w którym Autorzy wyjaśniają najczęstsze problemy powstające podczas tworzenia poszczególnego wzoru

Identyfikator pozycji
UAM5a1cac3b68c841389b826cfdb5c77d6e
Rodzaj wydawnictwa książkowego
Monografia
Kategorie publikacji
książka dydaktyczna
Redaktor
Jan Szuma Jan Szuma Afiliacja nieokreślona
Autor
Aleksandra Czajka Aleksandra Czajka
Agnieszka Roszkowiak Agnieszka Roszkowiak Afiliacja nieokreślona
Filip Geburczyk Filip Geburczyk
Maciej Kiełbowski Maciej Kiełbowski
Marcin Kubiak Marcin Kubiak Afiliacja nieokreślona
Jacek Ronowicz Jacek Ronowicz
Jan Szuma Jan Szuma Afiliacja nieokreślona
Robert Talaga Robert Talaga
Całkowita liczba autorów i redaktorów (poziom monograficzny)
12
Wydawca (w tym z wykazu wydawców MNiSW)
Wydawnictwo C.H. Beck
Wydanie
2
Paginacja
744
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych
34,00
ISBN
9788325587949
Rok wydania
2016
Słowa kluczowe w języku polskim
Postępowanie sporno-administracyjne; Pisma procesowe; Postępowanie administracyjne
Język
pl polski
Okładka
Punktacja (całkowita)
0
Punktacja
Punktacja MNiSW = 0.0, 08-06-2020, MonograhOrBookNotMainLanguagesEditor

Cytuj


Jednolity identyfikator zasobu
https://researchportal.amu.edu.pl/info/book/UAM5a1cac3b68c841389b826cfdb5c77d6e/

* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perishotwiera się w nowej karcie.


Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony