Knowledge base: Adam Mickiewicz University

Settings and your account

Back

Kodeks karny. Część szczególna. Tom I. Komentarz do artykułów 117–221

Editors:

  • Robert Zawłocki,
  • Michał Królikowski

Abstract

Dwutomowy komentarz do Kodeksu karnego, części szczególnej stanowi kontynuację jednotomowego komentarza do części ogólnej KK. Tom I komentarza do części szczególnej Kodeksu karnego w sposób wyczerpujący i zarazem bardzo praktyczny prezentuje poszczególne typy przestępstw, zawarte w rozdziałach XVI – XXVIII (art. 117-221) . Opracowanie uwzględnia i wyczerpująco prezentuje najnowszy stan prawny, włącznie ze zmianami wprowadzonymi: ustawą z 24.2.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego, która m.in. zmienia wymiar sankcji karnych w przypadku dopuszczenia się ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz nadaje nowe brzmienie niektórych przestępstw z rozdziału XXVI - Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece - w noweli zaproponowano wprowadzenie typu kwalifikowanego polegającego na powodowaniu ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w połączeniu ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa (art. 156 § 3); ustawą z 24.2.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, nadająca nowe brzmienie art. 165a, w którym zostało spenalizowane finansowanie przestępstwa o charakterze terrorystycznym; a także omawia zmiany będące nadal na etapie prac legislacyjnych – druk sejmowy nr 1231 – wprowadzający nowy typ czynu zabronionego – ucieczkę przed pościgiem, oraz zaostrzający odpowiedzialność karną za przestępstwa drogowe oraz druk sejmowy nr 1193 – zaostrzenie odpowiedzialności za uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego. Prezentując zagadnienia od strony doktryny i praktyki sądowej dostarcza praktycznych argumentów do obrony klienta, zawiera bogate orzecznictwo oraz poglądy doktryny na konkretne problemy, napisane przez wybitnych karnistów –praktyków gwarantuje najwyższy poziom merytoryczny.

Record ID
UAM5a98e169a14c4fdf8daacc1c7348491d
Book type
Monograph
Book categories
Didactic book
Editor
Michał Królikowski Michał Królikowski,, Undefined Affiliation
Author
Dominika Dróżdż Dominika Dróżdż,, Undefined Affiliation
Sławomir Hypś Sławomir Hypś,, Undefined Affiliation
Wojciech Janyga Wojciech Janyga,,
Jan Kulesza Jan Kulesza,, Undefined Affiliation
Paweł Petasz Paweł Petasz,, Undefined Affiliation
Andrzej Sakowicz Andrzej Sakowicz,, Undefined Affiliation
Damian Szeleszczuk Damian Szeleszczuk,, Undefined Affiliation
Total number of authors and editors (monograph level)
12
Publisher (from the publisher list)
Wydawnictwo C.H. Beck
Edition
4
Pages
1088
Publication size in sheets
72.70
ISBN
9788325591380
Issue year
2017
Book series /Journal (in case of Journal special issue)
Duże Komentarze Becka
Keywords in Polish
Prawo karne -- Polska -- kodeksy; Prawo karne -- interpretacja -- Polska.
Language
pl Polish
Cover
Score (nominal)
20
Score source
publisherList
book.scoring
Ministerial score = 20.0, 08-06-2020, MonograhOrBookNotMainLanguagesEditor

Cite


Uniform Resource Identifier
https://researchportal.amu.edu.pl/info/book/UAM5a98e169a14c4fdf8daacc1c7348491d/

* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perishopening in a new tab system.


Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page