Knowledge base: Adam Mickiewicz University

Settings and your account

Back

Ochrona danych osobowych w ściganiu przestępstw. Standardy krajowe i unijne

Authors:

  • Martyna Kusak,
  • Paweł Wiliński

Abstract

Publikacja szczegółowo wyjaśnia, w jaki sposób przepisy o ochronie danych osobowych powinny być stosowane przez organy ścigania. W książce przedstawiono, w jaki sposób przepisy o ochronie danych osobowych powinny być stosowane przez organy ścigania (głównie Policję) podczas wykonywania czynności, takich jak: inwigilacja, automatyczne podejmowanie decyzji i profilowanie, przekazywanie danych w ramach współpracy dowodowej w Unii Europejskiej. Prowadzone w pracy rozważania opierają się na.: ustawie z 14.12.2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW. Przepisy te analizowane są z uwzględnieniem ustaw szczególnych, w tym w szczególności: ustawy o Policji, ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawy o Straży Granicznej. Odniesiono się również do rozwiązań funkcjonujących w organizacjach Eurojust i Europol, do orzecznictwa ETPCz, TSUE i TK, a także do ochrony danych osobowych w ramach RODO.

Record ID
UAM5b58315fe227410cb3c1fec61c6b12ce
Book type
Monograph
Book categories
Didactic book
Author
Publisher (from the publisher list)
Wolters Kluwer Polska
Pages
184
Publication size in sheets
9.20
ISBN
9788381876322
Issue year
2020
Keywords in Polish
Prawo karne procesowe; Ochrona danych osobowych; dyrektywa 2016/680; masowa inwigilacja; automatyczne podejmowanie decyzji; profilowanie; współpraca europejska w sprawach karnych
Keywords in English
criminal proceedings; data protection; directive 2016/680; mass surveillance; automated decision-making; profiling; EU cooperation in criminal matetrs
URL
https://www.profinfo.pl/sklep/ochrona-danych-osobowych-w-sciganiu-przestepstw-standardy-krajowe-i-unijne,128097.html Opening in a new tab
Language
(pl) Polish
Score (nominal)
120
Score correction
Score increased (at least one author declares Humanities, Social sciences or Theological science)
Score source
publisherList
book.scoring
Ministerial score = 120.0, 09-05-2022, MonograhOrBookNotMainLanguagesAuthor
Publication indicators
GS Citations = 3
Citation count
3

Cite


Uniform Resource Identifier
https://researchportal.amu.edu.pl/info/book/UAM5b58315fe227410cb3c1fec61c6b12ce/
URN
urn:amu-prod:UAM5b58315fe227410cb3c1fec61c6b12ce

* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or PerishOpening in a new tab system.


Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page
clipboard