Knowledge base: Adam Mickiewicz University

Settings and your account

Back

Prawo budowlane. Komentarz

Editors:

  • Andrzej Gliniecki

Abstract

Publikacja stanowi szeroką interpretację przepisów ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, które regulują proces budowlany na wszystkich jego etapach, a także przepisów innych aktów prawnych funkcjonalnie powiązanych z procesem inwestycyjno-budowlanym. Autorzy przedstawili zawiłe i skomplikowane zagadnienia prawne w sposób możliwie dostępny i zrozumiały, szczególnie zwracając uwagę na prawa i obowiązki inwestorów, właścicieli i zarządców obiektów budowlanych oraz zakres uprawnień władczych organów administracji publicznej, wynikających z przepisów obowiązującego prawa. Wybór problemów, na które zwrócono szczególną uwagę, wynika z tematyki spraw najczęściej rozstrzyganych przez sądy administracyjne. W trzecim wydaniu nie brak w związku z tym licznych odniesień do orzecznictwa sądów administracyjnych, Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego, a także do literatury fachowej. Uwzględniono również wszystkie zmiany, które pojawiły się od poprzedniego wydania, w tym dotyczące m.in. uproszczenia procedury budowlanej, warunków uzyskiwania uprawnień budowlanych czy nowych wymogów odnośnie do charakterystyki energetycznej budynków. Autorzy publikacji - sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz pracownicy sądów administracyjnych będący pracownikami naukowo-dydaktycznymi renomowanych uniwersytetów - mający zarówno odpowiednie przygotowanie teoretyczne, jak i doświadczenie praktyczne w zakresie orzekania w sprawach administracyjnych, starali się opracować niniejszy komentarz ze szczególnym uwzględnieniem kwestii stwarzających problemy w prawidłowym rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, które znajdują swój finał w postępowaniach sądowoadministracyjnych. Przedstawili również ocenę - niekiedy krytyczną - obowiązującego stanu prawnego i kolejnych jego zmian.

Record ID
UAM7bf7a3aea8d04e588427b3326f0e74a4
Book type
Monograph
Editor
Andrzej Gliniecki Andrzej Gliniecki,, Undefined Affiliation
Author
Arkadiusz Despot-Mładanowicz Arkadiusz Despot-Mładanowicz,, Undefined Affiliation
Zdzisław Kostka Zdzisław Kostka,, Undefined Affiliation
Anna Ostrowska Anna Ostrowska,, Undefined Affiliation
Total number of authors and editors (monograph level)
5
Publisher (from the publisher list)
Wolters Kluwer Polska
Edition
3
Pages
1052
Publication size in sheets
52.60
ISBN
9788380924031
Issue year
2016
Keywords in Polish
Prawo budowlane; Budownictwo
Language
pl Polish
Score (nominal)
0
book.scoring
Ministerial score = 0.0, 27-08-2020, MonograhOrBookNotMainLanguagesEditor

Cite


Uniform Resource Identifier
https://researchportal.amu.edu.pl/info/book/UAM7bf7a3aea8d04e588427b3326f0e74a4/

* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perishopening in a new tab system.


Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page