Baza wiedzy: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Wzruszalność czynności prawnej

Autorzy:

  • Maciej Gutowski

Streszczenie

Problematyka czynności prawnych, ich wadliwości (w tym wzruszalności) należy do wiodących zagadnień teorii prawa i prawa cywilnego. Owa tematyka wiąże się z problematyką nieważności czynności prawnych, to samo jednak pojęcie wadliwości czynności prawnych, instytucji polegającej na możliwości wzruszenia czynności, wymaga swoistego ujęcia i odrębnego opracowania. Wadliwość czynności, czy nawet sama jej wzruszalność nie jest bowiem – w odróżnieniu od pojęcia nieważności – kategorią jednorodną. Świadczy o tym nie tylko to, że pojęcie wadliwości jest najszersze i zawiera w sobie wzruszalność, bezskuteczność i nieważność. Niniejsza pozycja w 5 rozdziałach dogłębnie analizuje powyższe kwestie, a także postuluje propozycje de lege ferenda w odniesieniu do unormowania czynności wzruszalnych. Autor w publikacji omawia szczegółowo m.in. następujące zagadnienia: pojęcie wzruszalności, czynność prawną jako postać czynności konwencjonalnej, która może być dotknięta sankcją wzruszalności, konsekwencje prawne czynności prawnej, miejsce czynności wzruszalnych w systematyce czynności wadliwych, podstawy wzruszalności czynności prawnej, analizę sankcji wzruszalności. Opracowanie stanowi całościowe i wyczerpujące omówienie problematyki wzruszalnością czynności prawnych, dlatego też jest pozycją przydatną dla praktyków, w szczególności sędziów, adwokatów, radców prawnych, aplikantów oraz osób zawodowo związanych z prawem i administracją publiczną.

Identyfikator pozycji
UAM80080641bc134dfe8a58fd94732bd10d
Rodzaj wydawnictwa książkowego
Monografia
Autor
Wydawca (w tym z wykazu wydawców MNiSW)
Wydawnictwo C.H. Beck
Wydanie
2
Paginacja
408
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych
18,50
ISBN
978-83-8158-200-1
Rok wydania
2019
Seria książkowa / czasopismo (w przypadku wydania specjalnego czasopisma)
Instytucje Prawa Prywatnego, Nieregularna
Słowa kluczowe w języku polskim
Nieważność
Język
pl polski
Punktacja (całkowita)
100
Oznaczenie korekty punktacji
Zwiększenie punktacji (co najmniej jeden autor (N) deklaruje dziedzinę nauk humanistycznych, społecznych lub teologicznych)
Źródło punktacji
publisherList
Punktacja
Punktacja MNiSW = 100.0, 09-04-2020, MonograhOrBookNotMainLanguagesAuthor

Cytuj


Jednolity identyfikator zasobu
https://researchportal.amu.edu.pl/info/book/UAM80080641bc134dfe8a58fd94732bd10d/

* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perishotwiera się w nowej karcie.


Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony