Knowledge base: Adam Mickiewicz University

Settings and your account

Back

Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz

Editors:

  • Roman Hauser,
  • Marek Wierzbowski

Abstract

Prezentowany Komentarz pod redakcją wybitnego specjalisty w zakresie prawa administracyjnego, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. zw. dr hab. Romana Hausera oraz niekwestionowanego eksperta w poruszanej tematyce radcy prawnego, kierownika Katedry Prsawa i Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Warszawskiego - prof. zw. dr hab. Marka Wierzbowskiego stanowi wyczerpujące omówienie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Jest to drugie wydanie Komentarza, które prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury oraz obejmuje najnowsze orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądów Apelacyjnych i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych. Ponadto zostało uwzględnione aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny. Komentarz w sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.: - właściwości organów; - wszczęcia i zawieszenia postępowania administracyjnego; - ugody, decyzji administracyjnej; - przepisów szczególnych w sprawach ubezpieczeń społecznych; - opłat i kosztów postępowania.

Record ID
UAM8af7c991f82846eab005460ddc269eba
Book type
Monograph
Book categories
Didactic book
Editor
Marek Wierzbowski Marek Wierzbowski,, Undefined Affiliation
Author
Maksymilian Cherka Maksymilian Cherka,, Undefined Affiliation
Marcin Dyl Marcin Dyl,, Undefined Affiliation
Filip Elżanowski Filip Elżanowski,, Undefined Affiliation
Krzysztof Glibowski Krzysztof Glibowski,, Undefined Affiliation
Piotr Gołaszewski Piotr Gołaszewski,, Undefined Affiliation
Andrzej Kraczkowski Andrzej Kraczkowski,, Undefined Affiliation
Janusz Malanowski Janusz Malanowski,, Undefined Affiliation
Rafał Stankiewicz Rafał Stankiewicz,, Undefined Affiliation
Expand
Total number of authors and editors (monograph level)
15
Publisher (from the publisher list)
Wydawnictwo C.H. Beck
Edition
2. wyd. zm. i uzup
Pages
944
Publication size in sheets
32.00
ISBN
9788325572143
Issue year
2015
Keywords in Polish
właściwość organów; wszczęcie postępowania; zawieszenie postępowania administracyjnego; postępowanie administracyjnego; postępowanie uproszczone; ugoda; decyzja administracyjna; ubezpieczenia społeczne; opłaty i koszty postępowania; mediacja w postępowaniu administracyjnym; milczące załatwienie sprawy;
Language
pl Polish
Score (nominal)
0
book.scoring
Ministerial score = 0.0, 08-06-2020, MonograhOrBookNotMainLanguagesEditor

Cite


Uniform Resource Identifier
https://researchportal.amu.edu.pl/info/book/UAM8af7c991f82846eab005460ddc269eba/

* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perishopening in a new tab system.


Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page