Knowledge base: Adam Mickiewicz University

Settings and your account

Back

Nowelizacja jako sposób zmiany prawa. Studium z teorii legislacji

Authors:

  • Piotr Filip Zwierzykowski

Abstract

Głównym celem rozprawy jest teoretycznoprawne scharakteryzowanie nowelizacji, o której zakłada się, że stanowi rzeczywistą zmianę w systemie prawa, obejmującym co najmniej zbiór aktów normatywnych, a nie zaledwie technikę redagowania tekstów prawnych. Przesądza to określoną wizję persystencji, w której system i jego elementy mogą zachowywać tożsamość mimo dotykających ich przekształceń. Nowelizację ujmuje się jako pojedyncze wewnątrzsystemowe zdarzenie, identyfikowane z transformacją w tekście (`nowelizowanego`) aktu normatywnego następującą wskutek wprowadzenia do systemu innego aktu (`nowelizującego`). Nowelizacja jako sposób zmiany w systemie okazuje się przy tym aspektem nowelizacji interpretowanej czynnościowo, mianowicie wyróżnionym rezultatem czynności bazowej (tj. stanowienia aktu nowelizującego), z uwagi na który wyodrębnia się nadrzędną czynność konwencjonalną nowelizacji. Technika redakcyjna właściwa nowelizacji służyć może osiąganiu (dokonywaniu) innych zmian prawa, w tym nawet - systemowej sukcesji. Praca składa się z sześciu rozdziałów, grupujących się tematycznie w dwóch częściach: O prawie jako przedmiocie zmiany, O zmianie przedmiotu w ogólności oraz O zmianie prawa w ogólności; ) O nowelizacji w ogólności, O nowelizacji jako zdarzeniu w systemie prawa oraz O nowelizacji jako czynności konwencjonalnej.

Record ID
UAM944ef30f1c5c4d27bcf337ff0a7a062c
Book type
Monograph
Book categories
Didactic book
Author
Publisher name (outside publisher list)
Ars Boni et Aequi
Publishing place (Publisher address)
Poznan
Pages
328
Publication size in sheets
16.40
ISBN
9788364321849
Issue year
2015
Keywords in Polish
prawo konstyrucyjne; prawo państwowe; nowelizacja; prawo;
Language
pol (pl) Polish
Score (nominal)
25
book.scoring
Ministerial score = 25.0, 03-10-2021, MonograhOrBookNotMainLanguagesAuthor

Cite


Uniform Resource Identifier
https://researchportal.amu.edu.pl/info/book/UAM944ef30f1c5c4d27bcf337ff0a7a062c/
URN
urn:amu-prod:UAM944ef30f1c5c4d27bcf337ff0a7a062c

* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or PerishOpening in a new tab system.


Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page
clipboard