Knowledge base: Adam Mickiewicz University

Settings and your account

Back

Modyfikacja klasycznej koncepcji wywłaszczenia a gwarancje praw jednostki

Authors:

  • Sławomir Piotr Pawłowski

Abstract

Obszerne administracyjnoprawne studium poświęcone problematyce ekspropriacji, w którym podjęto próbę spojrzenia na nią w sposób całościowy. Pierwsza część pracy dotyczy zagadnień o znaczeniu fundamentalnym, m.in. związku pomiędzy instytucją wywłaszczenia a prawami jednostek, w tym godnością człowieka, odgraniczeniem konstytucyjnie dozwolonego ograniczenia prawa własności od wywłaszczenia, czy relacją pomiędzy konstytucyjną a klasyczną koncepcją wywłaszczenia. Opracowanie, oprócz rozważań o charakterze teoretycznym (druga część pracy), zawiera również szerokie odniesienie do regulacji pozytywnoprawnej, będąc tym samym pomocne również dla praktyków stosowania i tworzenia prawa administracyjnego nie tylko w zakresie wywłaszczeń, ale także norm planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz prawa budowlanego. Przeprowadzone rozważania poparte są licznym orzecznictwem zarówno krajowych, jak i zagranicznych sądów, również konstytucyjnych, a polski system prawny porównany został z rozwiązaniami obowiązującymi w wielu krajach Europy Zachodniej.

Record ID
UAM9750139395f74108a94ba85732dca68d
Other language title versions
Modifications to the classic concept of expropriation v. the rights of the individual
Book type
Monograph
Book categories
Didactic book
Author
Publisher (from the publisher list)
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (Wydawnictwo Naukowe UAM) [Adam Mickiewicz University (UAM)]
Pages
730
Publication size in sheets
53.00
ISBN
9788323233022
Issue year
2018
Book series /Journal (in case of Journal special issue)
Prawo - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0083-4262
No
214
URL
https://press.amu.edu.pl/pl/modyfikacje-klasycznej-koncepcji-wywlaszczenia-a-gwarancje-praw-jednostki-4708.html opening in a new tab
Language
pl Polish
Score (nominal)
100
Score correction
Score increased (at least one author declares Humanities, Social sciences or Theological science)
Score source
publisherList
book.scoring
Ministerial score = 100.0, 06-06-2020, MonograhOrBookNotMainLanguagesAuthor

Cite


Uniform Resource Identifier
https://researchportal.amu.edu.pl/info/book/UAM9750139395f74108a94ba85732dca68d/

* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perishopening in a new tab system.


Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page