Knowledge base: Adam Mickiewicz University

Settings and your account

Back

Kodeks spółek handlowych. T. 3, Spółka akcyjna : komentarz do artykułów 301-490

Authors:

  • Stanisław Sołtysiński,
  • Andrzej Szajkowski,
  • Andrzej Szumiński,
  • Janusz Szwaja,
  • Andrzej Herbert,
  • Maciej Damian Mataczyński,
  • Iwona B. Mika,
  • Tomasz Sójka,
  • Monika Tarska,
  • Michał Wyrwiński

Abstract

Kodeks spółek handlowych. Tom III. Spółka akcyjna. Komentarz do artykułów 301–490 obejmuje komentarz do przepisów regulujących utworzenie i funkcjonowanie spółki akcyjnej oraz jej rozwiązanie i likwidację. Komentarz zawiera bogatą analizę orzecznictwa, wynikającą z wieloletniego, praktycznego doświadczenia Autorów. W książce w sposób kompleksowy zestawiono także poglądy praktyków, wybitnych specjalistów z danego tematu na kluczowe i zarazem problemowe zagadnienia związane z funkcjonowaniem spółki akcyjnej. Komentarz przedstawia też propozycje rozwiązań konkretnych problemów, z jakimi spotykają się osoby prowadzące obsługę prawną spółek kapitałowych. Systematyzuje wiedzę w tym zakresie, zawracając uwagę na problemowe zagadnienia, które mogą się pojawić przy stosowaniu omawianych przepisów prawa. Niezaprzeczalnym walorem publikacji jest zebranie w jednym miejscu wszystkich niezbędnych informacji dotyczących szczegółowych zagadnień związanych z wszystkimi etapami funkcjonowania spółek akcyjnych. Publikacja uwzględnia wszystkie zmiany opublikowane od momentu ukazania się poprzedniego wydania m.in. dotyczące: obniżenia minimalnego kapitału zakładowego z 500 tys. do 100 tys.; uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego (treści, trybu jej powzięcia oraz terminów zgłoszenia do sądu rejestrowego); zmiany kręgu podmiotów uprawnionych do prowadzenia księgi akcyjnej, obniżenia liczby akcjonariuszy mogących żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, a także zmian w pełnomocnictwie; możliwości ograniczenia prawa głosu akcjonariuszy; zwoływania zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki zawieszonej; zobowiązania zarządu do dołączenia oświadczenia zarządu, że prospekt emisyjny lub memorandum informacyjne zostały opublikowane zgodnie z przepisami oraz zaskarżania uchwał walnych zgromadzeń.

Record ID
UAM979a9d3ee4a249b383de72dd81f374da
Book type
Monograph
Author
Stanisław Sołtysiński Stanisław Sołtysiński,, Undefined Affiliation
Andrzej Szajkowski Andrzej Szajkowski,, Undefined Affiliation
Andrzej Szumiński Andrzej Szumiński,, Undefined Affiliation
Janusz Szwaja Janusz Szwaja,, External affiliation of publication: Uniwersytet Jagiellonski w Krakowie
Andrzej Herbert Andrzej Herbert,, Undefined Affiliation
Iwona B. Mika Iwona B. Mika,, Undefined Affiliation
Monika Tarska Monika Tarska,, Undefined Affiliation
Michał Wyrwiński Michał Wyrwiński,, Undefined Affiliation
Publisher (from the publisher list)
Wydawnictwo C.H. Beck
Edition
3
Pages
1979
ISBN
9788325552510
Other ISBN
9788325552527
Issue year
2013
Book series /Journal (in case of Journal special issue)
Duże Komentarze Becka
Keywords in Polish
Spółki handlowe
Language
pol (pl) Polish
Score (nominal)
25
book.scoring
Ministerial score = 25.0, 04-10-2021, MonograhOrBookNotMainLanguagesAuthor

Cite


Uniform Resource Identifier
https://researchportal.amu.edu.pl/info/book/UAM979a9d3ee4a249b383de72dd81f374da/
URN
urn:amu-prod:UAM979a9d3ee4a249b383de72dd81f374da

* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or PerishOpening in a new tab system.


Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page
clipboard