Knowledge base: Adam Mickiewicz University

Settings and your account

Back

Republicyzacja zadań publicznych

Editors:

  • Marek Szewczyk,
  • Bożena Popowska,
  • Hartmut Bauer,
  • Lucyna Staniszewska,
  • Piotr Lissoń

Abstract

Pierwsza w literaturze polskojęzycznej praca poświęcona analizie zjawiska republicyzacji zadań publicznych. Dzieło ukazuje wielorakie przykłady realizacji zadań przez podmioty prywatne, a następnie powrotu realizacji tych zadań przez administrację, jak i skutki takiej zmiany podmiotowej. Procesy republicyzacji i rekomunalizacji zaobserwować można w Republice Federalnej Niemiec czy w Polsce, zwłaszcza w sektorze energetycznym, transportowym, budowie i zarządzaniu drogami. Zachodzą także zmiany w modelu prawnym partnerstwa publiczno-prywatnego. Do ważnych powodów procesu republicyzacji należy zaliczyć wzrost cen usług realizowanych przez podmioty prywatne względem podobnych usług dostarczanych przez administrację publiczną. Republicyzacja wynika także z potrzeby zapewnienia wpływu podmiotów publicznych na kształtowanie cen za usługi świadczone na rzecz społeczeństwa oraz na jakość tych usług. Istotnym czynnikiem poprawy działania administracji i powrotu przez nią do efektywnej realizacji zadań publicznych jest także zmiana modelu administrowania i przyjęcie nowego podejścia określanego mianem Nowego Zarządzania Publicznego (ang. New Public Management). Nakreślony w pracy temat badawczy, łączący elementy teoretycznoprawne, jak i praktyczne, z których wynikają liczne wnioski aplikacyjne, otwiera tę pracę na szeroki krąg odbiorców przede wszystkim: teoretyków prawa, lecz także prawników praktyków.

Record ID
UAM9c36b65f80b54016800e9975fb9f0d33
Book type
Monograph
Editor
Publisher (from the publisher list)
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (Wydawnictwo Naukowe UAM) [Adam Mickiewicz University (UAM)]
Pages
214
Publication size in sheets
1.00
ISBN
9788323233824
Issue year
2018
Book series /Journal (in case of Journal special issue)
Prawo - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0083-4262
No
221
Keywords in Polish
zadania publiczne; republicyzacja zadań publicznych; Partnerstwo publiczno-prywatne
URL
https://press.amu.edu.pl/pl/republicyzacja-zadan-publicznych-5003.html opening in a new tab
Language
pl Polish
Cover
Score (nominal)
20
Score source
publisherList
book.scoring
Ministerial score = 20.0, 04-08-2020, MonograhOrBookNotMainLanguagesEditor

Cite


Uniform Resource Identifier
https://researchportal.amu.edu.pl/info/book/UAM9c36b65f80b54016800e9975fb9f0d33/

* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perishopening in a new tab system.


Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page