Knowledge base: Adam Mickiewicz University

Settings and your account

Back

Program rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r. Część V - Deregulacja w systemie szkolnictwa wyższego

Editors:

  • Jerzy Woźnicki

Abstract

Monografia niniejsza, stanowiąca Część V Programu rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r., która – ze względu na zakres analizowanej problematyki – ma charakter pionierski w bibliografii poświęconej szkolnictwu wyższemu w Polsce, powstała z intencją odwrócenia niepokojących trendów w procesie regulowania systemu. Określa to motywację opracowania raportu. W okresie ostatnich lat uczelnie zostały poddane narastającej presji o charakterze „doregulacyjnym”, w następstwie czego w znacznym i wielce niepokojącym stopniu wzrosły zarówno sam zakres, jak i głębokość regulacji. W raporcie przedstawiamy jako zasadniczy jego wniosek tezę o potrzebie odwrócenia tych tendencji w wyniku przyjęcia nowych założeń kulturowych, merytorycznych i metodologicznych w procesie dalszego stanowienia prawa w odniesieniu do szkolnictwa wyższego, tak aby zostały osiągnięte efekty zauważalnej deregulacji systemu zgodnie z zasadami pomocniczości i proporcjonalności. Podkreślamy też, że regulowanie tego tak wrażliwego obszaru sektora wiedzy wymaga respektowania zasad ciągłości i przewidywalności. Oznacza to wymóg stabilności systemowych reguł działania, które nie powinny podlegać zbyt częstym nowelizacjom. Oczekiwany przez uczelnie, wnioskowany w raporcie proces deregulacji systemu szkolnictwa wyższego, który przyniósłby wiele zmian, powinien zatem zostać zrealizowany w praktyce nie wcześniej niż u schyłku aktualnej dekady, tj. w okresie 2018–2020. Rekomendacje i uwagi końcowe przedstawiają najważniejsze wnioski i stanowią zasadniczą część niniejszej monografii. Rekomendacje te wyedytowane w zwięzłej postaci, sformu- łowane w ujęciu ustrukturyzowanym z wydzieleniem pięciu ich kategorii, przedstawiamy w końcowej części książki. Znajdują one swoje rozwinięcie i uzasadnienie w poszczególnych częściach i rozdziałach monografii.

Record ID
UAM9fda3742640e4d728c8e2234fe7d5daf
Book type
Monograph
Collective author
Jerzy Brzeziński, Marcin Chałupka, Hubert Izdebski, Tomasz Jędrzejewski, Krzysztof Krasows.....
Editor
Jerzy Woźnicki Jerzy Woźnicki,, Undefined Affiliation
Publisher (from the publisher list)
Wydawnictwo SGGW [Warsaw University of Life Science (SGGW)]
Pages
216
Publication size in sheets
10.80
ISBN
9788375836219
Issue year
2015
URL
https://www.frp.org.pl/pl/lista-publikacji/420-program-rozwoju-szkolnictwa-wyzszego-do-2020-r-czesc-v-deregulacja-w-systemie-szkolnictwa-wyzszego.html opening in a new tab
Language
pl Polish
Score (nominal)
0
book.scoring
Ministerial score = 0.0, 21-08-2020, MonograhOrBookNotMainLanguagesEditor

Cite


Uniform Resource Identifier
https://researchportal.amu.edu.pl/info/book/UAM9fda3742640e4d728c8e2234fe7d5daf/

* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perishopening in a new tab system.


Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page