Knowledge base: Adam Mickiewicz University

Settings and your account

Back

Nauka i praktyka w służbie człowiekowi pracy: Inspekcja Pracy – wyzwania przyszłości

Editors:

  • Anna Maria Musiała

Abstract

Publikacja jest pokłosiem dyskusji prowadzonej podczas pierwszej z cyklu Ogólnopolskich Konferencji Naukowych pt. „Nauka i praktyka w służbie człowiekowi pracy” poświęconej tematowi „Inspekcja Pracy – wyzwania przyszłości”, która odbyła się 27 października 2016 r. w Poznaniu na Wydziale Prawa i Administracji UAM. Konferencję tę patronatem honorowym objął Rektor UAM prof. UAM dr. hab. Andrzej Lesicki oraz Główny Inspektor Pracy – Roman Giedrojć. W książce zawarto nie tylko zagadnienia przedstawione na konferencji, ale także przygotowane w związku z nią przez przedstawicieli nauki. Organizacja tego typu cyklu konferencji daje możliwość stworzenia płaszczyzny dla ożywionej wymiany poglądów między teorią a praktyką w zakresie palących problemów człowieka pracy – wymiany, która w dalszej perspektywie przyczyniłaby się do doskonalenia rozwiązań ustawodawczych i jurydycznych. Temat owej pierwszej konferencji został podyktowany głęboką potrzebą przedyskutowania problemów związanych z prawidłowym funkcjonowaniem systemu inspekcji pracy w Polsce i w konsekwencji wysunięcia w tym zakresie postulatów de lege ferenda. Istnieje bowiem konieczność takiego unormowania, które odpowie wyzwaniom współczesnego świata pracy, a jednocześnie stworzy optymalne prawne uwarunkowania dla realizacji przez inspektorów pracy zadań, jakie stoją przed inspekcją pracy jako całością w Polsce.

Record ID
UAMa4cb12fc87fe48f0a20748a7a9067725
Book type
Monograph
Book categories
Didactic book
Editor
Publisher (from the publisher list)
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (Wydawnictwo Naukowe UAM) [Adam Mickiewicz University (UAM)]
Edition
1
Pages
172
Publication size in sheets
8.60
ISBN
9788323231806
Issue year
2016
Book series /Journal (in case of Journal special issue)
Prawo - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0083-4262
No
200
Language
pl Polish
Score (nominal)
0
book.scoring
Ministerial score = 0.0, 31-03-2020, MonograhOrBookNotMainLanguagesEditor

Cite


Uniform Resource Identifier
https://researchportal.amu.edu.pl/info/book/UAMa4cb12fc87fe48f0a20748a7a9067725/

* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perishopening in a new tab system.


Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page