Baza wiedzy: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Nauka i praktyka w służbie człowiekowi pracy: Inspekcja Pracy – wyzwania przyszłości

Redaktorzy:

  • Anna Maria Musiała

Streszczenie

Publikacja jest pokłosiem dyskusji prowadzonej podczas pierwszej z cyklu Ogólnopolskich Konferencji Naukowych pt. „Nauka i praktyka w służbie człowiekowi pracy” poświęconej tematowi „Inspekcja Pracy – wyzwania przyszłości”, która odbyła się 27 października 2016 r. w Poznaniu na Wydziale Prawa i Administracji UAM. Konferencję tę patronatem honorowym objął Rektor UAM prof. UAM dr. hab. Andrzej Lesicki oraz Główny Inspektor Pracy – Roman Giedrojć. W książce zawarto nie tylko zagadnienia przedstawione na konferencji, ale także przygotowane w związku z nią przez przedstawicieli nauki. Organizacja tego typu cyklu konferencji daje możliwość stworzenia płaszczyzny dla ożywionej wymiany poglądów między teorią a praktyką w zakresie palących problemów człowieka pracy – wymiany, która w dalszej perspektywie przyczyniłaby się do doskonalenia rozwiązań ustawodawczych i jurydycznych. Temat owej pierwszej konferencji został podyktowany głęboką potrzebą przedyskutowania problemów związanych z prawidłowym funkcjonowaniem systemu inspekcji pracy w Polsce i w konsekwencji wysunięcia w tym zakresie postulatów de lege ferenda. Istnieje bowiem konieczność takiego unormowania, które odpowie wyzwaniom współczesnego świata pracy, a jednocześnie stworzy optymalne prawne uwarunkowania dla realizacji przez inspektorów pracy zadań, jakie stoją przed inspekcją pracy jako całością w Polsce.

Identyfikator pozycji
UAMa4cb12fc87fe48f0a20748a7a9067725
Rodzaj wydawnictwa książkowego
Monografia
Kategorie publikacji
książka dydaktyczna
Redaktor
Wydawca (w tym z wykazu wydawców MNiSW)
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (Wydawnictwo Naukowe UAM) [Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM)]
Wydanie
1
Paginacja
172
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych
8,60
ISBN
9788323231806
Rok wydania
2016
Seria książkowa / czasopismo (w przypadku wydania specjalnego czasopisma)
Prawo - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0083-4262
Nr
200
Język
pl polski
Punktacja (całkowita)
0
Punktacja
Punktacja MNiSW = 0.0, 31-03-2020, MonograhOrBookNotMainLanguagesEditor

Cytuj


Jednolity identyfikator zasobu
https://researchportal.amu.edu.pl/info/book/UAMa4cb12fc87fe48f0a20748a7a9067725/

* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perishotwiera się w nowej karcie.


Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony