Knowledge base: Adam Mickiewicz University

Settings and your account

Back

Regulacja sektora energetycznego w Unii Europejskiej oraz na Ukrainie. Cele i prawne środki regulacji sektora energetycznego

Authors:

  • Eryk Kosiński

Abstract

Trzyjęzyczne opracowanie stanowiące istoty wkład w rozwój publicznego prawa gospodarczego, jak i prawa w ogólności. Autor dokonuje analizy regulacji prawnej sektora energetycznego (regulacji sektorowej dla sektora energetycznego) Ukrainy poprzez odniesienie jej do regulacji sektora energetycznego Unii Europejskiej oraz sformułowanie wniosków w zakresie zbliżenia tych systemów do siebie. Stosując współczesne rozumienie pojęcia regulacji sektorowej, w toku badań ustalone zostały cele (wartości) oraz prawne środki (instrumenty) interwencji państwa zawarte w regulacjach prawnych UE i Ukrainy. Cztery podstawowe cele regulacji sektora energetycznego stanowiły koncepcję wyjściową badań i są nimi: realizowanie i wspieranie szeroko rozumianych zasad ekonomii; szeroko rozumiana ochrona interesów konsumentów (odbiorców w gospodarstwach domowych, w tym odbiorców wrażliwych) i ich dobrobytu socjalnego (cele społeczne regulacji); zagwarantowanie bezpieczeństwa energetycznego; i gwarancje ochrony środowiska naturalnego i klimatu (cele proekologiczne). W pracy sformułowano tezę, zgodnie z którą regulacja jest konstrukcją funkcjonalną, dynamiczną, zmienną w czasie i podlegającą ewolucji (modernizacji), a na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że obecnie obowiązująca unijna regulacja sektora energii elektrycznej i gazu ziemnego uznaje wszystkie istotne cele określone jako cele regulacyjne. Z kolei analiza obowiązującej na Ukrainie regulacji sektorów elektroenergetycznego i gazu ziemnego prowadzi do wniosku, że wprowadzone i prawnie zagwarantowane zostały kluczowe istotne prawne środki (instrumenty) realizacji wszystkich istotnych celów regulacyjnych. Odrębnym zagadnieniem pozostaje problematyka praktyki stosowania oraz realizacji analizowanych aktów prawnych Ukrainy.

Record ID
UAMa7c88c0939c14a9c9df1bfa99542434c
Other language title versions
The regulation of the energy sector in the European Union and in Ukraine. The objectives and legal measures of the energy sector-specific regulation; Регулювання енергетичного сектору в Європейському Союзі та в Україні Цілі та правові засоби регулювання енергетичного сектору
Book type
Monograph
Author
Publisher (from the publisher list)
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (Wydawnictwo Naukowe UAM) [Adam Mickiewicz University (UAM)]
Pages
875
Publication size in sheets
43.75
ISBN
9788323235613
Issue year
2019
Book series /Journal (in case of Journal special issue)
Prawo - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ISSN 0083-4262
No
234
Keywords in Polish
prawo energetyczne; energetyka; Ukraina; polityka energetyczna
URL
https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma9912117972605606 Opening in a new tab
Language
pol (pl) Polish; (en) English; ukr (uk) Ukrainian
Cover
Request a WCAG compliant version
Score (nominal)
120
Score correction
Score increased (at least one author declares Humanities, Social sciences or Theological science)
Score source
publisherList
book.scoring
Ministerial score = 120.0, 14-01-2022, MonograhOrBookMainLanguagesAuthor
Publication indicators
GS Citations = 1
Citation count
2

Cite


Uniform Resource Identifier
https://researchportal.amu.edu.pl/info/book/UAMa7c88c0939c14a9c9df1bfa99542434c/
URN
urn:amu-prod:UAMa7c88c0939c14a9c9df1bfa99542434c

* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or PerishOpening in a new tab system.


Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page
clipboard