Knowledge base: Adam Mickiewicz University

Settings and your account

Back

Osobliwość Przestrzeni

Authors:

  • Izabela Rudzka

Abstract

The presented publication is an essay on the subject of the process of creation. It is a philosophical and humanistic artist's look at her place in the creative process based on transformation analysis of her own artistic projects and their development of changes under the influences of gaining the experience, of the retrospection, of emotions, sensitivity and of artistic intuition. Appearance of the art-science synergy in the interests of the author has become an impulse for more synthetic perception beyond the limits of axiomatic stereotype and it finds expression in her painting giving it a new direction of thinking. In the text „Gradient of direction of thinking” the author emphasizes that the direction is the determinant of determination, is the confirmation of choice, is the vector in any space. Multiplicity of directions confirms complexity of every Reality, confirms her inclination for evaluation, it implies her infinity in every aspect of time, space and option. Inclination for change as a function of experience, conditions and courage applies to every human activity, also to such creative activities like art and science. The gradient of the direction in art is energy feeding passion and entropy of creation. When writing and creating about space, the author emphasizes that for herself, the space has also an energetic attribute thus space is also energy. Absence of space determines art, sensu stricto energetically, as not requiring any transformation. In only energy Reality art increases the energy spectrum of this Reality.The publication contains a wealth of material illustrating the author's creative achievements, presenting her painting and design achievements in the period 2011-2019

Record ID
UAMab327ebaf26f4b8c943a203bbbd9b2f6
Other language title versions
Singularity of Space
Book type
Monograph
Author
Publisher (from the publisher list)
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (Wydawnictwo Naukowe UAM) [Adam Mickiewicz University (UAM)]
Publishing place (Publisher address)
Poznań
Edition
1
Pages
220
ISBN
978-83-232-3869-0
Issue year
2021
Keywords in Polish
sztuka, malarstwo, przestrzeń, proces tworzenia, nauka, synergia
Keywords in English
art, painting, space, creation process, science, synergy
Abstract in Polish
Prezentowana publikacja jest esejem na temat procesu tworzenia. Jest to filozoficzne i humanistyczne spojrzenie artysty na swoje miejsce w procesie twórczym na podstawie analiz transformacji własnych projektów artystycznych i ich zmian oraz rozwoju pod wpływem zdobywanego doświadczenia, retrospekcji, emocji, wrażliwości i intuicji twórczej. Pojawienie się w zainteresowaniach autorki synergii sztuki i nauki staje się impulsem do bardziej syntetycznej percepcji poza granice aksjomatycznej stereotypowości i znajduje wyraz w jej malarstwie nadając mu nowy ton i kierunek myślenia. W tekście „Gradient kierunków tworzenia” autorka podkreśla, że to kierunek jest wyznacznikiem determinacji, jest potwierdzeniem wyboru, jest wektorem w każdej przestrzeni, a wielorakość potwierdza kompleksowość każdej Rzeczywistości, jej inklinację do ewolucji, implikuje jej nieskończoność w każdym aspekcie: czasu, przestrzeni, opcji. kierunków Inklinacja do zmienności kierunku jako funkcja doświadczenia, warunków i odwagi dotyczy każdej działalności człowieka, także takich działań twórczych jak sztuka i nauka. Gradient kierunku w sztuce jest energią zasilającą pasję i przestrzeń ma także atrybut energetyczny, czyli że też jest energią. Brak przestrzeni determinuje sztukę sensu stricto energetycznie jako nie wymagającą żadnych transformacji. W Rzeczywistości tylko energetycznej sztuka zwiększa spektrum energetyczne tej Rzeczywistości. Publikacja zawiera bogaty materiał ilustrujący dorobek twórczy autorki prezentujący jej osiągnięcia malarskie i projektowe z okresu 2011-2019.
Language
pol (pl) Polish; eng (en) English
Score (nominal)
80
Score source
publisherList
book.scoring
Ministerial score = 80.0, 31-12-2021, MonograhOrBookMainLanguagesAuthor

Cite


Uniform Resource Identifier
https://researchportal.amu.edu.pl/info/book/UAMab327ebaf26f4b8c943a203bbbd9b2f6/
URN
urn:amu-prod:UAMab327ebaf26f4b8c943a203bbbd9b2f6

* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or PerishOpening in a new tab system.


Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page
clipboard