Knowledge base: Adam Mickiewicz University

Settings and your account

Back

Kodeks cywilny. Tom 1. Komentarz do art. 1-352

Editors:

  • Maciej Gutowski

Abstract

Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz zawiera wyjaśnienia do art. 1–352 obejmujące część ogólną Kodeksu, własność i inne prawa rzeczowe. Komentarz omawia szczegółowo zagadnienia dotyczące: przepisów wstępnych Kodeksu cywilnego: podmiotów stosunków cywilnoprawnych, zagadnienia retroakcji ustaw, zasady domniemania dobrej wiary, zakazu nadużycia prawa podmiotowego; osób fizycznych: zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych; dóbr osobistych i ich ochrony; miejsca zamieszkania i uznania za zmarłego; osób prawnych oraz przedsiębiorców i ich oznaczeń: tzw. ułomnych osób prawnych, kuratora osoby prawnej, podstawowych zasad prawa firmowego; mienia: podziału rzeczy na ruchomości i nieruchomości, części składowych rzeczy i przynależności, pożytków z rzeczy; czynności prawnych i zagadnień takich, jak: zawarcie umowy, forma czynności prawnych, wady oświadczenia woli, warunek, przedstawicielstwo, pełnomocnictwo, prokura, termin, przedawnienie roszczeń; własności: treści prawa, nabycia i jego utraty, współwłasności, ochronie własności; użytkowania wieczystego i ograniczonych praw rzeczowych: użytkowania, służebności gruntowych, służebności osobistych i służebności przesyłu, zastawu i hipoteki; posiadania: ochrony posiadania, domniemań prawnych związanych z posiadaniem i przeniesienia posiadania.

Record ID
UAMb08e3cdeb6d340d3b8d830f0ea01ab73
Book type
Monograph
Book categories
Didactic book
Collective author
Roman Budzinowski, Izabela Czarnota, Jarosław Grykiel, Maciej Gutowski, Andrzej Janiak, Ja.....
Editor
Author
Total number of authors and editors (monograph level)
21
Publisher (from the publisher list)
Wydawnictwo C.H. Beck
Edition
2
Pages
1747
Publication size in sheets
87.35
ISBN
9788381286008
Issue year
2018
Book series /Journal (in case of Journal special issue)
Duże Komentarze Becka
Keywords in Polish
Prawo cywilne;
URL
https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991052488605205066 opening in a new tab
Language
pl Polish
Cover
Score (nominal)
20
Score source
publisherList
book.scoring
Ministerial score = 20.0, 05-08-2020, MonograhOrBookNotMainLanguagesEditor

Cite


Uniform Resource Identifier
https://researchportal.amu.edu.pl/info/book/UAMb08e3cdeb6d340d3b8d830f0ea01ab73/

* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perishopening in a new tab system.


Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page