Baza wiedzy: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Kodeks cywilny. Tom 1. Komentarz do art. 1-352

Redaktorzy:

  • Maciej Gutowski

Streszczenie

Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz zawiera wyjaśnienia do art. 1–352 obejmujące część ogólną Kodeksu, własność i inne prawa rzeczowe. Komentarz omawia szczegółowo zagadnienia dotyczące: przepisów wstępnych Kodeksu cywilnego: podmiotów stosunków cywilnoprawnych, zagadnienia retroakcji ustaw, zasady domniemania dobrej wiary, zakazu nadużycia prawa podmiotowego; osób fizycznych: zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych; dóbr osobistych i ich ochrony; miejsca zamieszkania i uznania za zmarłego; osób prawnych oraz przedsiębiorców i ich oznaczeń: tzw. ułomnych osób prawnych, kuratora osoby prawnej, podstawowych zasad prawa firmowego; mienia: podziału rzeczy na ruchomości i nieruchomości, części składowych rzeczy i przynależności, pożytków z rzeczy; czynności prawnych i zagadnień takich, jak: zawarcie umowy, forma czynności prawnych, wady oświadczenia woli, warunek, przedstawicielstwo, pełnomocnictwo, prokura, termin, przedawnienie roszczeń; własności: treści prawa, nabycia i jego utraty, współwłasności, ochronie własności; użytkowania wieczystego i ograniczonych praw rzeczowych: użytkowania, służebności gruntowych, służebności osobistych i służebności przesyłu, zastawu i hipoteki; posiadania: ochrony posiadania, domniemań prawnych związanych z posiadaniem i przeniesienia posiadania.

Identyfikator pozycji
UAMb08e3cdeb6d340d3b8d830f0ea01ab73
Rodzaj wydawnictwa książkowego
Monografia
Kategorie publikacji
książka dydaktyczna
Autor zbiorowy
Roman Budzinowski, Izabela Czarnota, Jarosław Grykiel, Maciej Gutowski, Andrzej Janiak, Ja.....
Redaktor
Autor
Całkowita liczba autorów i redaktorów (poziom monograficzny)
21
Wydawca (w tym z wykazu wydawców MNiSW)
Wydawnictwo C.H. Beck
Wydanie
2
Paginacja
1747
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych
87,35
ISBN
9788381286008
Rok wydania
2018
Seria książkowa / czasopismo (w przypadku wydania specjalnego czasopisma)
Duże Komentarze Becka
Słowa kluczowe w języku polskim
Prawo cywilne;
URL
https://katalogi.bn.org.pl/permalink/48OMNIS_NLOP/1aot9i7/alma991052488605205066 otwiera się w nowej karcie
Język
pl polski
Okładka
Punktacja (całkowita)
20
Źródło punktacji
publisherList
Punktacja
Punktacja MNiSW = 20.0, 05-08-2020, MonograhOrBookNotMainLanguagesEditor

Cytuj


Jednolity identyfikator zasobu
https://researchportal.amu.edu.pl/info/book/UAMb08e3cdeb6d340d3b8d830f0ea01ab73/

* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perishotwiera się w nowej karcie.


Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony