Knowledge base: Adam Mickiewicz University

Settings and your account

Back

Wpływ prawa Unii Europejskiej na polskie prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji ze szczególnym uwzględnieniem sprzedaży premiowanej

Authors:

  • Jakub Wiesław Kępiński

Abstract

Monografia poświęcona jest aktualnej problematyce uczciwości w obrocie gospodarczym. Podstawowymi polskimi regulacjami prywatnoprawnymi, których celem jest zapewnieni uczciwości w obrocie gospodarczym i które tworzą system zwalczania nieuczciwej konkurencji są ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 1993 r. i ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z 2007 r. Dualizm polskich rozwiązań wynika z dążenia ustawodawcy unijnego do harmonizacji tej dziedziny prawa w państwach członkowskich. Harmonizacja nie jest w tym zakresie zadaniem łatwym, gdyż pomiędzy ustawodawstwami państw UE, zbudowanymi w oparciu o różne modele ochrony, istnieją duże rozbieżności. Z perspektywy kilku ostatnich lat można ocenić, że implementacja przepisów unijnych stanowiła dla wielu ustawodawców państw członkowskich, w tym także polskiego, poważne wyzwanie. Jako wadliwą w wielu aspektach, należy uznać polską implementację dyrektywy 2005/29/WE o nieuczciwych praktykach handlowych do ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Największym mankamentem ustawy jest brak spójności z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, która do 2007 r. stanowiła podstawowy akt prawny regulujący polskie prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji. Celem autora było, w kontekście zakazu sprzedaży premiowanej, który od 2002 r. regulowany jest w ustawie o zwalczania nieuczciwej konkurencji, przedstawienie i analiza szeregu zasadniczych wątpliwości , które zarysowały się w literaturze i orzecznictwie, na gruncie obu aktów prawnych.

Record ID
UAMdc3ecec7a9f741d388c69ec95ff06dde
Book type
Monograph
Book categories
Didactic book
Other categories
ROZPRAWA_HABILITACYJNA
Author
Publisher (from the publisher list)
Wydawnictwo C.H. Beck
Pages
403
Publication size in sheets
20.15
ISBN
9788381582711
Other ISBN
9788381582728
Issue year
2019
Book series /Journal (in case of Journal special issue)
Monografie Prawnicze
Keywords in Polish
nieuczciwa konkurencja; prawo europejskie; obrót gospodarczy; sprzedaż; premia;
URL
https://www.ksiegarnia.beck.pl/18141-wplyw-prawa-unii-europejskiej-na-polskie-prawo-zwalczania-nieuczciwej-konkurencji-ze-szczegolnym-uwzglednieniem-sprzedazy-premiowanej-jakub-kepinski Opening in a new tab
Language
pol (pl) Polish
Cover
Request a WCAG compliant version
Score (nominal)
120
Score correction
Score increased (at least one author declares Humanities, Social sciences or Theological science)
Score source
publisherList
book.scoring
Ministerial score = 120.0, 14-01-2022, MonograhOrBookNotMainLanguagesAuthor

Cite


Uniform Resource Identifier
https://researchportal.amu.edu.pl/info/book/UAMdc3ecec7a9f741d388c69ec95ff06dde/
URN
urn:amu-prod:UAMdc3ecec7a9f741d388c69ec95ff06dde

* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or PerishOpening in a new tab system.


Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page
clipboard