Knowledge base: Adam Mickiewicz University

Settings and your account

Back

Edukacja w Chinach. Studium systemu edukacji i jego społeczno-kulturowych uwarunkowań

Authors:

  • Anna Mańkowska

Metrics

Record ID
UAMdc3fc28f3733458a9ab6979dde34af11
Other language title versions
Education in China. A study of the education system and its socio-cultural considerations
Book type
Monograph
Author
Publisher (from the publisher list)
Adam Mickiewicz University (UAM)
Publishing place (Publisher address)
Poznań
Edition
I
Pages
278
ISBN
978-83-232-4018-1
Other ISBN
978-83-232-4019-8 (PDF)
Issue year
2021
Abstract in original language
Książka składa się z czterech głównych rozdziałów stanowiących określone sekcje tematyczne. Pierwsza sekcja przedstawia kulturowe uwarunkowania systemu edukacji w Chinach. Za pomocą autorskiej interpretacji pokazano kulturowe fundamenty edukacji w Państwie Środka. Opisano tradycje konfucjanizmu, buddyzmu, taoizmu oraz legalizmu w edukacji, chińską tradycję guanxi oraz podejście do zmian globalizacyjnych w obszarze edukacji. W drugiej sekcji czytelnik odnajdzie opis systemu edukacji (perspektywa makro) i wyjaśnienie jak działa i jak skonstruowany jest chiński system pod względem organizacyjnym ale także zarządzania, monitorowania i finansowania edukacji. Kolejna sekcja jest poświęcona wybranym aspektom edukacyjnym w dobie przemian globalizacyjnych (perspektywa mezo) w świetle zmian prawa edukacyjnego, ogłoszonego w maju 2021 roku, które oficjalnie nakazuje kształcenie oraz wychowanie w „duchu chińskim”, takim jak: kształcenie moralne, testowanie uczniów, wykorzystanie SI w edukacji, edukacji specjalnej, edukacji „pozaszkolnej” czy edukacji mniejszości etnicznych. Czwarta, ostatnia sekcja przedstawia trzech głównych aktorów systemu edukacji (perspektywa mikro) i wyjaśnia jak w chińskim systemie edukacyjnym funkcjonują nauczyciele, rodzice i uczniowie.
DOI
Go to the document by digital ID DOI:10.14746/amup.9788323240198 Opening in a new tab
URL
https://press.amu.edu.pl/pl/edukacja%20w%20chinach.%20studium%20systemu%20edukacji%20i%20jego%20spo%C5%82eczno-kulturowych%20uwarunkowa%C5%84%20(pdf).html Opening in a new tab
Language
pol (pl) Polish
Score (nominal)
120
Score correction
Score increased (at least one author declares Humanities, Social sciences or Theological science)
Score source
publisherList
book.scoring
Ministerial score = 120.0, 30-12-2021, MonograhOrBookNotMainLanguagesAuthor

Cite


Uniform Resource Identifier
https://researchportal.amu.edu.pl/info/book/UAMdc3fc28f3733458a9ab6979dde34af11/
URN
urn:amu-prod:UAMdc3fc28f3733458a9ab6979dde34af11

* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or PerishOpening in a new tab system.


Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page
clipboard