Knowledge base: Adam Mickiewicz University

Settings and your account

Back

Ekonomiczne i prawne uwarunkowania i bariery redukcji deficytu i długu publicznego

Editors:

  • Alicja Pomorska,
  • Jolanta Szołno-Koguc

Abstract

Publikacja stanowi głos środowiska naukowego ekonomistów i prawników - specjalistów w dziedzinie finansów publicznych i prawa finansowego - w dyskusji na temat przyczyn wzrostu deficytu i długu publicznego oraz wpływu tego zjawiska na stosunki społeczno-gospodarcze i systemy finansowe państw. Podjęta problematyka wydaje się szczególnie istotna i aktualna w warunkach światowego kryzysu finansów publicznych. Głównym celem opracowania jest próba kompleksowej i wielopłaszczyznowej oceny możliwości ograniczania zadłużenia publicznego wraz z nakreśleniem alternatywnych scenariuszy redukcji deficytu i długu w krótszym i dłuższym horyzoncie czasowym.

Record ID
UAMddd2fc32921b4184b38f3cb86cefc1f2
Book type
Monograph
Book categories
Didactic book
Editor
Alicja Pomorska Alicja Pomorska,, Undefined Affiliation
Jolanta Szołno-Koguc Jolanta Szołno-Koguc,, Undefined Affiliation
Publisher (from the publisher list)
Wolters Kluwer Polska
Pages
673
Publication size in sheets
33.70
ISBN
9788326416989
Issue year
2011
Keywords in Polish
Deficyt budżetowy; Długi publiczne; Zmniejszenie długów; Finanse publiczne
Language
pl Polish
Score (nominal)
4

Cite


Uniform Resource Identifier
https://researchportal.amu.edu.pl/info/book/UAMddd2fc32921b4184b38f3cb86cefc1f2/

* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perishopening in a new tab system.


Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page