Knowledge base: Adam Mickiewicz University

Settings and your account

Back

Poszerzanie pola literackiego. Studia o literackości w internecie

Authors:

  • Elżbieta Winiecka

Abstract

Tematem książki jest literatura cyfrowa: jej status, właściwości, związki i zerwania z tradycją, a także wyzwania, jakie stawia swoim czytelnikom. W mediach elektronicznych granice pomiędzy sztukami i dyskursami się zacierają, a dotychczasowe kategorie opisu stają się niewystarczające, niekiedy nawet całkiem nieprzydatne. Rozważaniom o utworach e-literackich towarzyszą więc pytania o status literatury elektronicznej, która ma często charakter multimedialny i hybrydyczny. Stąd wynika zasadnicza trudność w jej odbiorze, jest to także przyczyna niewystarczalności literaturoznawczych narzędzi i kategorii stosowanych do jej opisu. Często formułowana dziś teza o osłabianiu i kurczeniu się pola literackiego znajduje przeciwwagę w formułowanym przez autorkę stanowisku, że media cyfrowe mogą przyczynić się do poszerzenia zasięgu oddziaływania praktyk literackich, dostarczając czytelnikom nowych doznań i angażując ich uwagę. Zamiast podsuwania gotowych odpowiedzi, książka zachęca do podjęcia namysłu nad zjawiskami i problemami, które wyłaniają się na skutek głębokich przekształceń medialnych współczesnej kultury. „Książka Elżbiety Winieckiej jest pozycją ważną dla rozwoju szeroko pojętej myśli literaturoznawczej – zarówno tej zajmującej się nowymi zjawiskami literackimi, jak i tej tradycyjnej, zdającej jednak sobie sprawę z wpływu nowych form literackich na kształt literatury zastanej. Autorka kompetentnie charakteryzuje zjawiska cyberliteratury i literatury cyfrowej w bogatym kontekście stanu badań, tworząc kompendium wiedzy na ten temat”. Dr hab. Ewa Szczęsna, prof. UW

Record ID
UAMe894e2884e63403fab2e3aa752d46466
Book type
Monograph
Author
Publisher (from the publisher list)
Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas
Pages
420
ISBN
978-83-242-3602-2
Issue year
2020
Keywords in Polish
pole literackie; studia; literackość; internet
URL
https://universitas.com.pl/produkt/3981/Poszerzanie-pola-literackiego-Studia-o-literackosci-w-internecie Opening in a new tab
Language
pol (pl) Polish
Score (nominal)
120
Score correction
Score increased (at least one author declares Humanities, Social sciences or Theological science)
Score source
publisherList
book.scoring
Ministerial score = 120.0, 03-05-2022, MonograhOrBookNotMainLanguagesAuthor
Publication indicators
GS Citations = 6
Citation count
6

Cite


Uniform Resource Identifier
https://researchportal.amu.edu.pl/info/book/UAMe894e2884e63403fab2e3aa752d46466/
URN
urn:amu-prod:UAMe894e2884e63403fab2e3aa752d46466

* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or PerishOpening in a new tab system.


Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page
clipboard