Knowledge base: Adam Mickiewicz University

Settings and your account

Back

Doktorat. Konteksty akademickie i społeczno-kulturowe

Authors:

  • Emilia Grzesiak

Metrics

Record ID
UAMeefef9cbd06f401b98b1b2ccf3cea175
Other language title versions
The Doctorate. Academic and Socio-cultural Contexts
Book type
Monograph
Author
Publisher (from the publisher list)
Adam Mickiewicz University (UAM)
Publishing place (Publisher address)
Poznań
Edition
I
Pages
181
ISBN
978-83-232-4010-5
Other ISBN
978-83-232-4011-2 (PDF)
Issue year
2021
Abstract in original language
W książce przedstawiono – umieszczając w wielu kontekstach – zagadnienia dotyczące doktoratów i studiów doktoranckich. Scharakteryzowano w niej ich społeczne znaczenie, biorąc pod uwagę społeczną wartość oraz wyjaśniono utrzymującą się popularność. Publikacja ma uporządkowaną strukturę, składającą się z siedmiu rozdziałów. W pierwszym i drugim rozdziale dokonano rekonstrukcji pojęcia doktoratu, rozpoczynając od jego historii, a następnie przechodząc do możliwych sposobów rozumienia i postrzegania; wzięto pod uwagę typy, rodzaje doktoratu i różne jego ujęcia. Trzeci rozdział został poświęcony rytuałom związanym z przyznawaniem doktoratów. Skupiono się w nim na immatrykulacji rozumianej jako rytuał akademicki oraz społecznym znaczeniu rytuałów i symboli akademickich, jak również charakterze i przebiegu obrony pracy doktorskiej. W kolejnym, czwartym rozdziale opisano rolę doktoratu, stanowiącego niejednokrotnie świadomy i przemyślany punkt zwrotny w karierze zarówno akademickiej, jak i pozaakademickiej i/lub w wymiarze stricte prywatnym. W rozdziale piątym dokonano syntetycznej analizy przeobrażeń współczesnego uniwersytetu. Poruszono w nim kwestię komercjalizacji procesu nabywania wiedzy, którą obserwujemy współcześnie. Ponadto zaprezentowano aktualne ujęcia badań oraz kariery naukowej, jak również odniesiono się do zagadnienia inflacji dyplomu (m.in. w kontekście teorii kredencjałów). W książce tej – w rozdziale szóstym – zarysowano także wybrane konteksty dostępu do doktoratu. Dokonano w niej analizy uczestnictwa kobiet w studiach doktoranckich, jak również określono możliwości realizowania ambicji naukowych przez obcokrajowców. W ostatnim rozdziale zaprezentowano psychospołeczne aspekty pisania doktoratu, rozpoczynając od sposobów selekcjonowania kandydatów na studia doktoranckie. Odniesiono się w nim do różnorodnych kwestii, począwszy od wyboru tematu pracy doktorskiej, przez seminaria doktorskie, zagadnienie tutoringu i mentoringu w ramach studiów doktoranckich, miejsce i znaczenie osoby promotora w procesie tworzenia dysertacji oraz prowadzenia badań naukowych (również w kontekście zjawiska wskaźnikowania i wszechobecnej walki o punkty), a skończywszy na problemach i sytuacjach trudnych występujących w trakcie tworzenia dysertacji, m.in. izolacji w przestrzeni akademickiej.
DOI
Go to the document by digital ID DOI:10.14746/amup.9788323240112 Opening in a new tab
URL
https://press.amu.edu.pl/pl/doktorat.%20konteksty%20akademickie%20i%20spo%C5%82eczno-kulturowe%20(pdf).html Opening in a new tab
Language
pol (pl) Polish
Score (nominal)
120
Score correction
Score increased (at least one author declares Humanities, Social sciences or Theological science)
Score source
publisherList
book.scoring
Ministerial score = 120.0, 30-12-2021, MonograhOrBookNotMainLanguagesAuthor

Cite


Uniform Resource Identifier
https://researchportal.amu.edu.pl/info/book/UAMeefef9cbd06f401b98b1b2ccf3cea175/
URN
urn:amu-prod:UAMeefef9cbd06f401b98b1b2ccf3cea175

* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or PerishOpening in a new tab system.


Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page
clipboard