Knowledge base: Adam Mickiewicz University

Settings and your account

Back
Full name
Wynalazczość i Ochrona Własności Intelektualnej
Publisher
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Departament Wydawnictw
SherpaRomeo
Language
pl Polish
Foreign edition
no
Score (nominal)
0
List
no
Series type
bookseries
Status
Active
Related publications (21)

Uniform Resource Identifier
https://researchportal.amu.edu.pl/info/journalseries/UAM6c04112637334ed8b744ff03b23bddb5/

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page