Knowledge base: Adam Mickiewicz University

Settings and your account

Back

The effect of substrate on optical phonon transport in hybrid superconductor – Bi2Te3 devices in the temperature range from 78K to 160K

Yaroslav Harkavyi

Abstract

In this work the study of low frequency phonon modes of 40 nm and 80 nm thick topological insulator (Bi2Te3), high-temperature superconducting material (YBa2Cu3O7) as well as a hybrid of the them has been carried out. The investigation of the carrier and phonon transport in such materials in the temperature range from 78K to 160K, using a Raman spectroscopy technique was reported. The molecular beam epitaxy has been used to grow thin films of Bi2Te3 crystals on superconducting and insulating substrates. It has been shown that due to proximity effect, phonon and charge transport in the 40 nm thick Bi2Te3 can be modified due to charge transfer from the superconducting substrate.
Record ID
UAMec1f483a35c44869a3b8f11f1f92e139
Diploma type
Master of Science
Author
Yaroslav Harkavyi (SdU/SDSDNŚ | WyF) Yaroslav Harkavyi,, Szkoła Doktorska Szkoły Dziedzinowej Nauk Ścisłych [nowa struktura organizacyjna] (SdU/SDSDNŚ)Szkoła doktorska UAM [nowa struktura organizacyjna] (SdU)Other affiliations at AMU: Wydział Fizyki [nowa struktura organizacyjna] (SNŚ/WyF)
Title in Polish
Wpływ podłoża na transport fotonów optycznych w hybrydowych układach typu nadprzewodnik-Bi2Te3 w zakresie temperatur od 78K do 160K
Supervisor
Maciej Tadeusz Wiesner (SNŚ/WyF/JBWF) Maciej Tadeusz Wiesner,, Zakład Fizyki Dielektryków [nowa struktura organizacyjna] (SNŚ/WyF/JBWF)Szkoła Nauk Ścisłych [nowa struktura organizacyjna] (SNŚ)
Certifying unit
Faculty of Physics (SNŚ/WyF/FoP)
Affiliation unit
Faculty of Physics (SNŚ/WyF/FoP)
Study subject / specialization
DU-Fiz - FZ - fizyka
Language
(en) English
Status
Finished
Defense Date
19-08-2020
Issue date (year)
2020
Keywords in Polish
Izolator topologiczny; Bi2Te3; nadprzewodnik; YBCO; Spektroskopia Ramanowska; oddziaływanie elektron-fonon; Transfer parami Coopera; zależności temperaturowe, efekt bliskości.
Keywords in English
Topological insulator; Bi2Te3; superconductor; YBCO; Raman spectroscopy; electron-phonon interaction; Cooper pair transfer; temperature dependencies, proximity effect.
Abstract in Polish
W tej pracy przeprowadzono badania fononów optycznych w izolatorze topologicznym (Bi2Te3) o grubości 40 nm i 80 nm, wysokotemperaturowego nadprzewodnika (YBa2Cu3O7) oraz ich połączenia. Przedstawiono badania transportu nośników ładunków i fononów w tych materiałach w zakresie temperatur od 78 K do 160 K, z wykorzystaniem techniki spektroskopii Ramanowskiej. Epitaksja z wiązek molekularnych była wykorzystana do osadzenia cienkich warstw kryształów Bi2Te3 na podłożach nadprzewodzących i izolacyjnych. Wykazano, że ze względu na efekt zbliżeniowy, transport nośników i fononów w Bi2Te3 o grubości 40 nm może być modyfikowany w wyniku przenoszenia nośników z podłoża nadprzewodzącego.

Uniform Resource Identifier
https://researchportal.amu.edu.pl/info/master/UAMec1f483a35c44869a3b8f11f1f92e139/
URN
urn:amu-prod:UAMec1f483a35c44869a3b8f11f1f92e139

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page
clipboard