Knowledge base: Adam Mickiewicz University

Settings and your account

Back

Studies on interaction of protooncogenic G-quadruplexes with ligands

Martyna Kuta-Siejkowska

Abstract

G-kwadrupleksy są formą DNA, tworzącą się poprzez zwinięcie się jednej lub wielu nici DNA bogatych w reszty guanozynowe. Struktury te zbudowane są z kwartetów guaninowych. Gkwadrupleksy odgrywają istotną role w w ciele człowieka, a ponadto uważa się iż ich stabilizacja może odegrać kluczową rolę w nowych terapiach przeciwnowotworowych. Protoonkogeny ludzkie są bogate w zasady guaninowe, dzięki czemu możliwe jest na tych odcinkach tworzenie struktur G-kwadrupleksowych. Sugeruje się, że stabilizacja tych struktur poprzez oddziaływanie z ligandami może prowadzić do inhibicji procesów kancerogennych, jak i nadekspresji genów na tych odcinkach. Celem rozprawy doktorskiej było zbadanie oddziaływań pomiędzy G-kwadrupleksami tworzonymi na odcinkach protoonkogenowych i ligandami karbazolowymi. W tym celu przeprowadzono szereg obliczeń z zastosowaniem mechaniki kwantowej oraz modelownia molekularnego. Symulacje dynamiki molekularnej zostały przeprowadzone dla lepszego wyjaśnienia przebiegu oddziaływań badanych ligandów z receptorem. Obliczenia kwantowomechaniczne pozwoliły określić swobodę konformacyjną ligandów. Uzyskane rezultaty wskazują, iż badane ligandy karbazolowe stabilizują G-kwadrupleksy tworzące się na odcinkach protoonkogenowych, czyniąc je atrakcyjnymi strukturami do dalszych prac w celu poprawy ich właściwości.
Record ID
UAM481be7fea80c49059a3486f2fc8ab0e5
Diploma type
Doctor of Philosophy
Author
Title in Polish
Badanie oddziaływań G-kwadrupleksów o sekwencji protoonkogenów z ligandami
Title in English
Studies on interaction of protooncogenic G-quadruplexes with ligands
Language
(en) English
Certifying Unit
Faculty of Chemistry (SNŚ/WC/FoC)
Discipline
chemistry / (chemical sciences domain) / (physical sciences)
Scientific discipline (2.0)
6.5 chemical sciences
Status
Finished
Defense Date
01-06-2018
Title date
01-06-2018
Supervisor
URL
http://hdl.handle.net/10593/23529 Opening in a new tab
Keywords in English
G-quadruplex, carbazole, molecular modeling
Abstract in English
G-kwadrupleksy są formą DNA, tworzącą się poprzez zwinięcie się jednej lub wielu nici DNA bogatych w reszty guanozynowe. Struktury te zbudowane są z kwartetów guaninowych. Gkwadrupleksy odgrywają istotną role w w ciele człowieka, a ponadto uważa się iż ich stabilizacja może odegrać kluczową rolę w nowych terapiach przeciwnowotworowych. Protoonkogeny ludzkie są bogate w zasady guaninowe, dzięki czemu możliwe jest na tych odcinkach tworzenie struktur G-kwadrupleksowych. Sugeruje się, że stabilizacja tych struktur poprzez oddziaływanie z ligandami może prowadzić do inhibicji procesów kancerogennych, jak i nadekspresji genów na tych odcinkach. Celem rozprawy doktorskiej było zbadanie oddziaływań pomiędzy G-kwadrupleksami tworzonymi na odcinkach protoonkogenowych i ligandami karbazolowymi. W tym celu przeprowadzono szereg obliczeń z zastosowaniem mechaniki kwantowej oraz modelownia molekularnego. Symulacje dynamiki molekularnej zostały przeprowadzone dla lepszego wyjaśnienia przebiegu oddziaływań badanych ligandów z receptorem. Obliczenia kwantowomechaniczne pozwoliły określić swobodę konformacyjną ligandów. Uzyskane rezultaty wskazują, iż badane ligandy karbazolowe stabilizują G-kwadrupleksy tworzące się na odcinkach protoonkogenowych, czyniąc je atrakcyjnymi strukturami do dalszych prac w celu poprawy ich właściwości.

Uniform Resource Identifier
https://researchportal.amu.edu.pl/info/phd/UAM481be7fea80c49059a3486f2fc8ab0e5/
URN
urn:amu-prod:UAM481be7fea80c49059a3486f2fc8ab0e5

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page
clipboard