Knowledge base: Adam Mickiewicz University

Settings and your account

Back
Scoring system
Ministerial score
Score (nominal)
20.0
Score date
6/22/2020
Scoring reason
ChapterFromConference
Scoring rule name
All_years_with_U20-scoring-v2j_for_v220(20191212), Scopus SNIP (with ASJC) v2, IFWoS (with update)
Legal basis
Rozporządzenie MNiSW z dnia 22 lutego 2019 r. (§ 12 ust. 1 pkt 1 oraz § 34 pkt 4) - nadano najbardziej korzystną liczbę punktów: maximum(rozdział monografii:20, materiał konferencyjny wg wykazu:0, artykuł z czasopisma:0)
Score forcing
false

Uniform Resource Identifier
https://researchportal.amu.edu.pl/info/scoring/UAM241106016d1c4cb09f3e011a94f44134/

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page